Cercetari multidisciplinare avansate pentru monitorizarea si modelarea fenomenului seismic si reducerea efectelor acestuia - CREATOR
PROGRAMUL NUCLEU 2016-2017

Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Obiective:

Obiectivul 1 - Aplicarea tehnicilor moderne in evaluarea hazardului seismic regional si local

Obiectivul 2 - Evaluarea si reducerea riscului seismic pentru cresterea rezilientei societatii

Obiectivul 3 - Dezvoltarea si implementarea de instrumente pentru seismologia in timp real