Cercetări multidisciplinare ale fenomenului seismic în vederea creşterii rezilienţei la cutremure - MULTIRISC
PROGRAMUL NUCLEU 2019-2022

Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Durata programului nucleu: ianuarie 2019 – decembrie 2022

Obiective:

Obiectivul 1: Cercetări avansate privind evaluarea hazardului şi riscului seismic în vederea creşterii rezilienţei la cutremure. Provocări în înțelegerea dinamicii Pământului

 • PN 19080101 - Cercetări multidisciplinare în vederea caracterizării evenimentelor seismice și acustice folosind tehnici specifice de analiză
 • PN 19080102 - Cercetări avansate privind factorii care contribuie la riscul seismic pe teritoriul României în contextul interacțiunii multiple litosferă, hidrosferă, atmosferă, ionosferă

Obiectivul 2: Dezvoltarea instrumentelor de analiză pentru seismologia în timp real și pentru interacția cu societatea

 • PN 19080201 - Dezvoltarea și implementarea de noi instrumente pentru seismologia în timp real și de transfer al produselor și rezultatelor cercetării către potențiali beneficiari.

Rezultate previzionate:

 • calculul dinamicii sol-structură la cutremure și analiza efectelor asupra clădirilor
 • determinarea parametrilor de sursă şi actualizarea bazelor de date
 • legi de atenuare la scară regională
 • cartografierea frecvenţei fundamentale de rezonanţă şi a factorului de amplificare locală pentru undele S în aria extra-Carpatică
 • completarea şi modificarea Normativului P100/2013
 • baze de date (date istorice, catalog cutremure, evenimente seismice şi acustice de referinţă, falii active, mecanisme focale, simulări tsunami)
 • hărţi (câmpul de stress, intensităţi macroseismice, expunere, vulnerabilitate, pagube, anomalii precursoare, informaţii bioseismice, date GNSS)
 • caracterizarea comportării clădirilor monitorizate seismic (Bucureşti, Focşani)
 • norme metodologice de monitorizare a stării de sănătate şi integritate a construcţiilor
 • Sistem de Estimare Rapidă a Pagubelor Generate de Cutremure (SeisDaRo)
 • structura 3D a mantalei superioare, imagini tomografice de înaltă rezoluţie
 • proiectarea unui sistem automat de monitorizare a comportamentului animalelor
 • tehnici multiple de analiză a comportamentului câmpului geomagnetic în corelație cu fenomenele tectonice, atmosferice și activitatea solară
 • integrarea datelor radio în bazele de date INFREP, integrarea datelor magnetice în platforme interne, naţionale şi internaţionale
 • sistem automat de monitorizare a seismicității în regim „near real-time”
 • sisteme de detecţie şi identificare
 • catalog automat de evenimente seismice şi caracteristicele lor
 • serviciu de alertă seismică pentru utilizator extern
 • parametrizare ShakeMap
 • optimizare algoritmi de calcul (determinarea parametrilor mişcării terenului, de conversie parametrii de mişcare – intensitate)
 • aplicație web pentru accesarea informațiilor şi rapoartelor de către factorii de decizie şi autoritățile responsabile cu intervenția în caz de cutremur
 • servicii bazate pe datele GNSS achiziționate în timp real
 • prezentarea rezultatelor cercetării la conferinţe naţionale (ELSEDIMA 2020 şi 2022, IBWAP 2019-2022, Conf. Anuală a Facultatii de Fizica, Geoscience, etc) şi internaţionale (EGU - Austria, ESC 2020, ECEES 2022, NEAMTWS, SGEM 2019- 2022, WMWSS 2019-2022, etc)
 • publicarea de lucrări ştiintifice în reviste de specialitate ISI (RRP, RJP, NH, Annals of Geophysics, Journal of Seismology, Tectonophysics, J. Geophys. Res., Geophys. Res. Lett.)
 • co-organizare de conferinţe naţionale şi internaţionale: CNISS, ECEES