Caracterizarea multiparametrica a statiilor seismice din jumatatea de est a Romaniei
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350101 FAZA 1

Proiectul: Caracterizarea multidisciplinara a amplasamentelor statiilor seismice romanesti pentru o mai buna evaluare a hazardului seismic

1. Obiectivul proiectului: Caracterizarea detaliată, multidisciplinară și multiparametrică a amplasamentelor stațiilor aparținând Rețelei Seismice Naționale și standardizarea și integrarea informației într-o bază de date relatională care să fie în acord cu cerințele existente la nivel european.

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: i) Se va realiza o clasificare a amplasamentelor stațiilor seismice aparținând Rețelei Seismice Naționale în acord cu prevederile codurilor de proiectare antiseismică naționale și internaționale ii) Se va dezvolta o bază de date în care se vor organiza și standardiza toate informațiile (tehnice, geologice, seismologice și geofizice) obținute pentru fiecare stație seismică.

3. Obiectivul fazei: Caracterizarea detaliată a stațiilor seismice din jumătatea de Est a României

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: Se vor obține informații: i) tehnice; ii) geologice ; iii) seismologice (nivel de zgomot, frecvențe de rezonanță, funcții de amplificare locală) și iv) geofizice (structuri de viteze) pentru stațiile seismice din jumătatea de Est a Romaniei.

5. Rezumatul fazei:

Rolul principal al Rețelei Seismice Naționale (RSN) este acela de a monitoriza activitatea seismică de pe teritoriul României și de a oferi date de o calitate cât mai bună pentru diverse cercetări seismologice precum studiul sursei seismice, determinarea structurii interne a Pământului, studii de microzonare și evaluare a hazardului seismic și nu în ultimul rând, pentru schimbul de date cu centrele seismice internationale. Obținerea unor date seismologice de o calitate cât mai bună și interpretarea corectă a acestora depind, pe de o parte, de performanța aparaturii seismologice (digitizor, senzor seismic), iar pe de altă parte, de caracterizarea cât mai completă a amplasamentelor stațiilor seismice.

Pentru obținerea datelor necesare caracterizării eficiente a amplasamentelor stațiilor seismice (Figura 1), în cadrul acestei etape au fost desfășurate trei tipuri de activități: (A) de colectare a datelor tehnice, (B) de documentare și colectare a informațiilor geologice și (C) de cercetare.

Figura 1. Harta cu distribuția stațiilor seismice din partea de Est a României

Detalii