Caracteristici de mediu in vestul Romaniei (Zona Seismogena Banat)
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350101 FAZA 3

Proiectul: Caracterizarea multidisciplinara a amplasamentelor statiilor seismice romanesti pentru o mai buna evaluare a hazardului seismic

Obiectivul fazei: Caracteristici de mediu (factor de atenuare, Q, frecvente de rezonanta, nivel de zgomot, efecte locale) estimate din inregistrarile stațiilor seismice din Zona Seismogena Banat a României.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: Se vor obține informații seismologice (nivel de zgomot, frecvențe de rezonanță, functii de amplificare), geofizice (factor de atenuare, Q) pentru stațiile seismice din Zona Seismogena Banat.

Rezumatul fazei:

Calitatea datelor obtinute de o retea seismica, indiferent de extinderea ei in spatiu (locala, regionala) depide de 1) performanța aparaturii seismologice (digitizor, senzor seismic), 2) caracteristicile de mediu din amplasamentele stațiilor seismice (zgomot seismic ambiental, atenuari, amplificari locale) si 3) configuratia geometrica a RSN (acoperirea azimutala cu statii seismice a zonelor monitorizate). Rețeaua Seismica Naționala (RSN) monitorizeaza activitatea seismică de pe teritoriul României asigurand baza de date necesara cercetărilor seismologice legate de sursa seismica, structura interna a Pământului, evaluarea efectelor locale si microzonare seismica, evaluarea hazardului seismic, etc.

Detalii