Modele crustale în partea sudică a României: Câmpia Română şi Dobrogea Centrala și de sud
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350103 FAZA 1

Proiectul: Structura crustei terestre în ariile tectonice din Romania, element esential în optimizarea caracterizării cutremurelor precum și în vederea cresterii gradului de cunoastere al hazardului seismic pe baze deterministe.

1. Obiectivul proiectului:

Proiectul are ca obiectiv realizarea unor modele ale crustei terestre în ariile tectonice din Romania, în special în zonele dens populate, unde se fac resimtite efectele cutremurelor puternice. Modelele crustale vor constitui datele de intrare pentru evaluarea efectelor mediului de propagare asupra undelor seismice, de la sursă până într-un punct de observaţie.

Propagarea undelor seismice prin mediile reale are loc în conformitate cu legi fizice specifice, ale căror variabile sunt legate de structura şi parametrii elastici ai mediului (vitezele de propagare ale undelor seismice) şi de densitatea mediului. Cunoaşterea distribuţiei acestor parametri în mediul geologic aflat între focarul seismic şi un punct de observație la suprafaţă permite predicţia efectului seismic (intensitate şi compoziţie spectrală), în punctul de observaţie, înaintea producerii unui seism major şi înregistrării lui instrumentale în acel punct.

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Se vor obţine modele crustale cu informaţii asupra evoluţiei 2D a principalelor interfeţe din sedimentar (baza cuverturii neogene, sau unele interfeţe din Mezozoic şi Paleozoic) şi crusta cristalină (fundamentul cristalin, interfaţa midcrustală si Moho), precum şi vitezele de propagare ale undelor seismice în crusta cristalină. Gradul de încredere a acestor date va fi în funcţie de adâncime şi de sursa care le-a furnizat. Astfel pentru date provenite din măsurători, eroarea în adâncime creşte de la câteva sute de metri pentru cuvertura sedimentara la ±1 km pentru baza crustei, iar vitezele seismice crustale vor avea erori de ± (0.1 - 0.5) km/s.

3. Obiectivul fazei:

In cadrul acestei faze vor fi integrate lucrarile seimice realizate la scara regionala si locala în anii 70 și 80, cu datele mai noi obținute în perioada 1999 – 2001 pe principalele profile regionale de refracție, obținute de INCDFP în colaborare cu Universitatea din Karlsruhe, Germania, în Platforma Moesica (sudul României). Acestea vor fi integrate într-un capitol ce va sintetiza modelele crustei terestre adânci, cu principalele adancimi la interfața midcrustala (IM) și adancimea la Moho(M). In capitole distincte se vor obține rezultate asupra seismicitații Platformei Moesice la nivel crustal, precum si distribuția regionala a epicentrelor , pentru a contura zone cu seismicitate ridicata si eventuale falii(fracturi) noi, evidențiate doar prin seismicitate.

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Lucrările de investigare seismică la scară regională realizate în România în anii 70 şi apoi completate cu lucrări mai modeste în anii 80 au condus la crearea unor modele regionale ale structurii crustale. Aceste modelele au furnizat informaţii asupra structurii crustale şi a evoluţiei principalelor discontinuităţi crustale de-a lungul câtorva profile regionale, însă informaţii asupra vitezelor de propagare ale undelor seismice au fost oferite într-o măsură mai mică. Modelele crustale astfel realizate coroborate cu alte date geologice şi geofizice ale structurii adânci au stat la baza unor noi modele tectonice şi geodinamice.

In anii 90 au fost înregistrate şi interpretate o serie de profile seismice de reflexie în Platforma Moesică, Avanfosa carpatică, Depresiunea Transilvaniei şi Depresiunea Pannonică care au adaugat noi informaţii asupra structurii crustale.

In 1999 şi 2001 două profile seismice de refracţie care traversează de la nord la sud şi de la est la vest zona seismogenă Vrancea au furnizat modelele crustale cele mai complete până în prezent, întrucât sunt definite pe lângă poziţia geometrică a principaleleor discontinuităţi crustale, şi distribuţiile vitezelor de propagare ale undelor seismice pe întreaga scară crustală.

Detalii