Seismologia neliniară. Tipuri de pământuri și caracterul lor neliniar la solicitări dinamice (seismice). Moduri de testare. Legi constitutive la pământuri.
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350104 FAZA 1

Proiectul: Seismologia neliniara in caracterizarea complexa a hazardului seismic local.

Obiectivul principal al proiectului:

- Calcularea caracteristicilor dinamice ale pământurilor și rolul lor împreună cu alți parametrii

(seismologici, geologici, geofizici, etc.) în evaluarea amplasamentelor;

- Evaluarea comportării stratelor și masivelor de pământuri sub acțiuni dinamice (seismice).

- Cuantificarea influenței neliniarităților parametrilor pământurilor asupra datelor de hazard local;

Obiectivul fazei:

- Prezentarea elementelor definitorii ale seismologiei neliniare și a hazardului seismic.

- Analiza tipurilor de pământuri și caracterul lor neliniar la solicitări seismice (dinamice) la care se

prezintă exemple concrete de comportament neliniar al diferitelor tipuri de pământuri funcție de starea

de deformație.

- Principalele teste dinamice ”in situ” și de laborator pentru punerea în evidență a comportamentului

neliniar al pământurilor cănd sunt supuse unor forțe dinamice (seismice).

- Legi constitutive la pământuri.

Rezultate :

- Definirea seismologiei neliniare și a hazardului seismic.

- Descrierea tipurilor de pământ și explicarea comportării lor neliniare la solicitări dinamice (seismice).

Toate aceste rezultate fiind analizate și prezentate din punct de vedere al seismologiei neliniare;

- Exemple concrete de teste pe mai multe tipuri de pământuri realizate de echipa proiectului pe coloana

rezonantă Drnevich;

- Prezentarea principalelor teste ”in situ” și de laborator folosite la caracterizarea comportării neliniare a

pământurilor la solicitări dinamice (seismice);

- Rolul legilor constitutive a pământurilor în seismologia neliniară.

Detalii