Intocmirea bazei de date pentru cutremurele istorice şi hărţile macro-seismice. Comparaţii între evenimentele istorice şi cele din perioada instrumentală
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350109 FAZA 1

Proiectul: Reevaluarea cutremurelor istorice majore din zona Vrancea comparativ cu datele instrumentale. Implicaţii asupra evaluării hazardului seismic şi a hărţilor de “Shake Map”

1. Obiectivele proiectului

Proiectul are următoarele obiective generale:

I. Realizarea bazei de date pentru cutremurele istorice şi hărţile macroseismice.

II. Comparații între parametrii evenimentelor istorice și cei determinați pentru evenimentele seismice produse în perioada instrumentală;

Obiectivele specifice sunt:

- Realizarea bazei de date pentru cutremurele istorice;

- Se vor scana informațiile referitoare la daunele aferente fiecărei localități împreună cu sursele respective și valorile intensităților seismice necesare pentru realizarea bazei de date;

- Pe baza informațiilor și intensităților seismice din fiecare regiune, asociate unui anumit eveniment, va fi realizată o hartă macroseismică;

- Odată obținute hărțile macroseismice se va face o interpolare;

- Compararea intensităților seismice determinate pentru evenimentele istorice cu cele determinate pentru evenimentele seismice din perioada interbelică.

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivelor

Pentru atingerea obiectivelor proiectului avem în vedere obținerea următoarelor rezultate:

- Determinarea valorilor intensităților macroseismice pentru fiecare cutremur;

- Realizarea hărților macroseismice pentru cele cinci cutremure studiate: 06/04/1790, 26/11/1829, 01/05/1893, 17/08/1893, 31/08/1894;

- Dezvoltarea bazei de date macroseismice pentru cutremurele studiate pe baza datelor istorice;

- Determinarea și asocierea cutremurelor istorice cu cele din secolul XX;

- Elaborarea unei baze de date GIS cu date macroseismice, de unde să rezulte valorile intensităţilor macroseismice.

3. Obiectivul fazei

- Interpretatea datelor istorice evaluând pagubele, în vederea determinării intensităţilor seismice și realizarea hărţilor macroseismice.

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei

- Accesarea interactivă a hărților construite sub platforma ARCGis pentru vizualizarea datelor și intensităților macroseismice determinate.

Compararea intensităților seismice determinate pentru evenimentele istorice cu cele determinate pentru evenimentele seismice din secolul XX.

Detalii