Determinarea hărţilor de daune.
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350109 FAZA 2

Proiectul: Reevaluarea cutremurelor istorice majore din zona Vrancea comparativ cu datele instrumentale. Implicaţii asupra evaluării hazardului seismic şi a hărţilor de “Shake Map”

1. Obiectivele proiectului

Proiectul are următoarele obiective generale:

O1. Baza de date și realizarea hărților macroseismice:

- Pentru fiecare eveniment studiat se va realiza o bază de date (se vor scana toate informațiile găsite), după care informațiile vor fi sortate în funcție de localități, pentru determinarea intensităților macroseismice.

- Realizarea hărților macroseismice ale cutremurelor studiate.

- Interpolarea hărților pentru cutremurele istorice cu cele din perioada instrumentală.

- Se vor căuta noi metode de comparare între evenimentele istorice și cele după sec. XX.

O2. Determinarea daunelor cu programul ELER.

- Se va întocmi o bază de date specifică pentru programul ELER necesară pentru realizarea de scenarii de daune.

Obiectivele specifice sunt:

O1.

- Harți macroseismice pe baza reevaluări cutremurelor (06/04/1790, 26/11/1828, 01/05/1893, 17/08/1893, 31/08/1894)

- Studiul comparativ al cutremurelor istorice (11/06/1738, 06/04/1790, 26/11/1802, 26/11/1828, 23/01/1838, 01/05/1893, 17/08/1893, 31/08/1894) cu cele din perioada instrumentala.

O2.

- Hărţi de daune pentru evenimentele istorice.

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivelor

Pentru atingerea obiectivelor proiectului avem în vedere obținerea următoarelor rezultate:

Harti de daune pentru evenimentele majore vrancene de adancime intermediara .

3. Obiectivul fazei

- Realizarea hărţilor de daune pentru evenimentele istorice analizate în cadrul proiectului.

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei

Studiu privind estimarea efectelor produse de un cutremur vrancean major, de adancime intermediara, la nivelul teritoriului Romaniei.

Detalii