Verificarea legilor de atenuare existente pe baza datelor istorice macroseismice revizuite.
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350109 FAZA 3

Proiectul: Reevaluarea cutremurelor istorice majore din zona Vrancea comparativ cu datele instrumentale. Implicaţii asupra evaluării hazardului seismic şi a hărţilor de “Shake Map”

1. Obiectivele proiectului

Proiectul are următoarele obiective generale:

O1. Baza de date și realizarea hărților macroseismice:

- Pentru fiecare eveniment studiat se va realiza o bază de date (se vor scana toate informațiile găsite), după care informațiile vor fi sortate în funcție de localități, pentru determinarea intensităților macroseismice.

- Realizarea hărților macroseismice ale cutremurelor studiate.

- Interpolarea hărților pentru cutremurele istorice cu cele din perioada instrumentală.

- Se vor căuta noi metode de comparare între evenimentele istorice și cele după sec. XX.

O2. Determinarea daunelor cu programul ELER.

- Se va întocmi o bază de date specifică pentru programul ELER necesară pentru realizarea de scenarii de daune.

O3. Verificarea legilor de atenuare existente pe baza datelor istorice macroseismice revizuite.

Obiectivele specifice sunt:

O1.

- Harți macroseismice pe baza reevaluări cutremurelor, (06/04/1790, 26/11/1828, 01/05/1893, 17/08/1893, 31/08/1894).

- Studiul comparativ al cutremurelor istorice (11/06/1738, 06/04/1790, 26/11/1802, 26/11/1828, 23/01/1838, 01/05/1893, 17/08/1893, 31/08/1894) cu cele din perioada instrumentala.

O2.

- Hărţi de daune pentru evenimentele istorice.

O3.

- Verificarea legilor de atenuare existente.

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivelor

- Hărți de daune

- Determinarea cele mai bune legi de atenuate pentru cutremurele intermediare din zona seismică Vrancea.

3. Obiectivul fazei

- Verificarea legilor de atenuare existente pentru cutremurele de adâncime intermediară vrâncene și selectarea celei mai bune legi.

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei

Ne propunem ca la finalul studiului să putem specifica care dintre legile de atenuare testate este recomandată să se folosească pentru zona Vrancea – cutremurele de adâncime intermediară.

Detalii