Cercetări complexe privind imaginea tomografică și modelul de viteze pentru vestul și sud-vestul României
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350110 FAZA 1

Proiectul: Cercetari complexe privind structura crustei si mantalei superioare in partea de vest si sud-vest a Romaniei prin tomografie seismica

1. Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea modelului de viteze obținut prin tomografie seismică utilizând date locale din vestul și sud vestul României în programul SeisComP3.

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Se va realiza imaginea tomografică pentru vestul și sud-vestul României utilizând date locale obținându-se un model de viteze ce caracterizează regiunea investigată.

Se va testa și implementa modelul de viteze obținut în programul SeisComp3.

3. Obiectivul fazei:

Obtinerea unui model de viteze pentru vestul si sud-vestul Romaniei prin tomografie seismica.

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

- Realizarea unei baze de date cu evenimente seismice înregistrate în regiunea supusă cercetării ce va conține informații despre localizările cutremurelor;

- Găsirea unui model de viteze de referință 1D optim ce caracterizează cel mai bine regiunea investigată;

- Imaginea tomografică pentru regiunea studiată;

1. Rezumatul fazei:

Structura Pământului este factorul principal care controlează forma şi amplitudinea mişcării solului aşa cum sunt înregistrate la suprafaţa Pământului ca urmare a acţiunii undelor seismice. Modelarea propagării undelor seismice prin structuri complexe tridimensionale este una din cele mai dificile provocări pentru seismologi (Koulakov, 2009). Analiza timpilor de parcurs pentru diferite faze ale undelor seismice furnizează informaţii de bază referitoare la traiectoria undelor seismice şi viteza de propagare de la sursă până la punctul de observaţie. Datele folosite în studiu (figura 1) provin de la stații seismice din cadrul South Carpathian Project (Ren et al., 2012), un proiect de colaborare între Institutul de Geofizică și Tectonică al Universității din Leeds din U.K (iulie 2009 – iunie 2011), Reţeaua Națională Seismică a României aflată în coodonarea Institutului Național pentru Fizica Pământului (Neagoe şi Ionescu, 2009) și de la buletinele ISC pentru stațiile apartinând rețelelor seismice vecine.

Figura 1. Datele folosite in studiu (puncte negre pentru evenimentele seismice și triunghiuri roșii pentru stațiile seismice).

Detalii