Tehnici de estimare rapida a magnitudinii cutremurelor folosind abordarea „on-site”
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 2 PN 16350201 FAZA 1

Proiectul: Cercetări privind îmbunătățirea sistemului de alertare la cutremure prin utilizarea combinata a abordărilor “regionala” si “on-site”

1. Obiectivul proiectului: EVALUAREA SI REDUCEREA RISCULUI SEISMIC PENTRU CRESTEREA REZILIENTEI SOCIETATII

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Creșterea eficientei sistemul de alarmare la cutremure, prin realizarea de aplicații software noi, care vor integra rezultatele celor doua metodologii „regionala” si „on-site”. Prin utilizarea combinata a celor doua metodologii, sistemul de alarmare va fi îmbunătățit, in special pentru „zonele oarbe” , zone pentru care notificările la cutremure semnificative, folosind abordarea „regionala” , utilizata in cadrul INCDFP, ar fi trimise după ce efectele ar fi simțite. Prin folosirea abordării combinate, posibili utilizatori din „zonele oarbe” ar putea fi notificați in cazul unor cutremure puternice.

3. Obiectivul fazei:

Elaborarea si testarea unui algoritm de estimare rapida a magnitudinii cutremurelor folosind o singura stație seismica sau cele mai apropiate de epicentru pentru cresterea timpului de alarmare.

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Testarea si dezvoltarea de metodologii automate pentru estimarea rapida a tăriei cutremurelor, folosind primele secunde ale mișcării solului înregistrate

Detalii