Estimarea rapidă a severității impactului cutremurelor, pe baza datelor furnizate de sistemul de alertare la cutremure (EWS)
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 2 PN 16350201 FAZA 2

Proiectul: Cercetări privind îmbunătățirea sistemului de alertare la cutremure prin utilizarea combinata a abordărilor “regionala” si “on-site”

1. Obiectivele proiectului

Evaluarea și reducerea riscului seismic pentru creșterea rezilienței societății.

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivelor

Creșterea eficientei sistemul de alarmare la cutremure, prin realizarea de aplicații software noi, care vor integra rezultatele celor doua metodologii „regionala” si „on-site”. Prin utilizarea combinata a celor doua metodologii, sistemul de alarmare va fi îmbunătățit, in special pentru „zonele oarbe”, zone pentru care notificările la cutremure semnificative, folosind abordarea „regionala”, utilizata in cadrul INCDFP, ar fi trimise după ce efectele ar fi simțite. Prin folosirea abordării combinate, posibili utilizatori din „zonele oarbe” ar putea fi notificați in cazul unor cutremure puternice.

3. Obiectivul fazei

- Dezvoltarea unui modul de tip PAGER de estimare rapidă automată a impactului social al cutremurelor, care să relaționeze cu sistemul de alarmare în timp real la cutremure (REWS), să poată da o primă normă cu privire la severitatea pagubelor produse și să ofere posibilități de alertare a factorilor decidenți în situații de urgență majoră.

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei

- Dezvoltarea unui modul de estimare rapidă automată a impactului social al cutremurelor, care să aibă ca rezultat producerea automată a hărților de intensitate seismică și a graficelor de estimare a probabilității de producere a victimelor umane.

- Testarea modulului cu ajutorul scenariilor seismice reprezentative.

- Calibrarea rezultatelor cu cele obținute cu ajutorul Sistemului Rapid de Estimare a Pagubelor Seismice din România (SeisDaRo).

Obținerea în final a unor estimări de impact credibile, raportate la contextul actual.

Detalii