Identificarea traseelor de propagare radio monitorizate de reteaua INFREP ce traverseaza zonele seismogene din Romania si alegerea amplasamentelor pentru noile receptoare.
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 3 PN 16350301 FAZA 1

Proiectul: Monitorizarea perturbatiilor ionosferice si corelarea anomaliilor de propagare a undelor radio de frecventa joasa (LF) si foarte joasa (VLF) cu activitatea seismica si vremea spatiala

Obiectivul principal al proiectului:

Proiectul isi propune o investigație complexă si intercorelata a fenomenelor care au loc în sistemul cuplat litosferei-atmosferă-ionosfera în scopul identificarii cauzelor responsabile pentru efectele anormale observate în caracteristicile de propagare ale undelor radio la frecvențe joase (LF: 100kHz-500kHz) si foarte joasă (VLF: 10KHz-50KHz).

Obiectivul principal al proiectului este identificarea semnaturilor ionosferice asociate perioadei de pregatire a unui cutremur si perioadelor de intensificare a activitatii solare. Validarea acestor anomalii poate fi realizata cu ajutorul datelor geofizice ale retelei MEMFIS (date geomagnetice, infrasonice sau electrice) si ale retelei de receptoare GPS/GNSS (date TEC).

Rezultate de interes general:

(1) Va creste vizibilitatea institutului la nivel national si international; (2) Va dezvolta infrastructura, capacitatea instituțională și resursele umane; (3) Atragerea cercetatorilor din tarile partenere INFREP in proiecte de cooperare bilaterale si in proiecte comune de cercetare si dezvoltare institutionala; (4) Stimularea capacitatii institutiilor implicate in INFREP de a depune si de a castiga proiecte europene (Horizon 2020, ERANET, COST, JRC, EUREKA-EUROSTAR, etc.).

Rezultatele specifice:

(1) Harti de zonare seismica si cu traseele de propagare radio; (2) Baze de date seismice si cu indicii geomagnetici Kp; (3) Prelucrari primare ale datelor EM: Diagrame temporale; (4) Analize de corelare a fenomenelor: seismic, geofizic, solar, antropic si perturbatiile ionosferice identificate in comportamentul propagarii undelor EM; (5) Studii de amplasament; (6) Metode si programe de prelucrare avansata pentru detectarea si identificarea perturbatiilor ionosferice; (7) Dezvoltarea retelei INFREP prin instalarea a doua noi receptoare EM si a echipamentelor complementare: statii meteo si electrometre; (8) Baze de date cu inregistrari si anomalii EM; (9) 2 Articole publicate in reviste ISI, si diseminarea rezultatelor la conferinte nationale si internationale; (10) pagina WEB.

Obiectivul fazei:

Identificarea traseelor de propagare radio monitorizate de reteaua INFREP ce traverseaza zonele seismogene din Romania si alegerea amplasamentelor pentru noile receptoare

Obiectiv 1.1 Gestionarea si corelarea datelor seismice, electromagnetice (EM) si spatiale existente

Obiectiv 1.2. Corelarea inregistrarilor electromagnetice (EM) cu datele seismice si spatiale existente

Obiectiv 1.3. Diseminarea rezultatelor

Rezultate

Harti seismice; Harti de propagare radio; Baze de date seismice (cataloage cutremure) si cu indicii geomagnetici Kp; Diagrame temporale; Corelarea fenomenelor; Studii de amplasament; Articole ISI; Prezentari conferinte;

Rezumatul fazei

Obiectiv 1.1 Gestionarea si corelarea datelor seismice, electromagnetice (EM) si spatiale existente

In 2009, la initiativa Universitatii din Bari a luat fiinta reteaua de monitorizare a ionosferei in benzile VLF si LF, numita INFREP (Figura 1).

Figura 1. Receptoarele (Ri) retelei INFREP, emitatoarele LF si VLF (Ti) si seismicitatea europeana cu Mw>6.0 produsa dupa 2009 (Tabelul 3 )

Detalii