Detectarea si localizarea surselor seismice utilizand resurse CIP si seturi mari de date continue in diferite contexte tectonice si antropogene.
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 3 PN 16350302 FAZA 1

Proiectul: Cercetari inovative privind caracterizarea seismicitatii naturale si antropice utilizand date si tehnici multidisciplinare

Obiectivul principal al proiectului: Furnizarea unui algoritm eficient pentru detectarea si localizarea surselor seismice folosind seturi de date continue achizitionate de la statiile seismice permanente si temporare, aplicabil la analiza off-line a seismicitatii pentru diferite contexte tectonice si antropogene.

Obiectivul fazei: Dezvoltarea unui algoritm eficient, de inalta precizie, pentru detectarea si localizare surselor seismice

Rezultate

- Realizarea unei baze de date cu intregistrari continue si parametrii de localizare a evenimentelor seismice, structurata pe episoade off-line;

- Algoritm particularizat pe cazurile de studiu considerate, pentru detectarea si localizarea surselor seismice folosind seturi de date continue provenite de la statiile seismice permanente si temporare;

- Analiza unor configuratii virtuale de retele seismice temporare si estimarea impactului acestora in capacitatea de detectabilitate si precizia, precum si determinarea incertitudinilor asociate ;

- Realizarea unei metodologii de planificare a unui experiment temporar pe baza de scenarii si simulari;

Metodologia a fost aplicata cu succes pe datele continue inregistrate pe perioada secventei seismice de la Galati. Cu ajutorul masinilor de calcul si adaptarii algoritmului pentru calcul paralel, s-a reusit reducerea timpului necesar detectiei si localizarii automate a evenimentelor seismice, aici incluzand si etapa premergatoare de verificare a calitatii datelor. Baza de date astfel obtinuta a fost comparata cu catalogul de evenimente, localizate prin rutinele de procesare a semnalului seismic, sau alte studii similare, dovedindu-si, prin comparatie, avantajele si aplicabilitatea. Rezultatele obtinute prin aplicarea algoritmul detectie si localizare a demonstrat ca si o astfel de procesare complet automata poate sa furnizeze o caracterizare corespunzatoare a distributiei spatio-temporare a seismicitatii intr-o zona complexa din punct de vedere tectonic si a tipurilor de semnale inregistrate.

Diseminarea rezultatelor proiectelor a fost realizată prin următoarele publicații și prezentări la conferințe naționale și internaționale:

Poiata, N., Tataru, D., B. Grecu, M. Radulian, and M. Popa (2016). Anatomy of 2013 Galati seismic swarm in southeastern Romania – implications for understanding the triggering mechanism, 35th General Assembly of the European Seismological Commission (ESC), Trieste, Italy, 4-10 September 2016 (comunicare orala)

Tataru, D., N. Poiata, B. Grecu, M. Radulian, and M. Popa (2016). Characterization of seismic sources using large seismic datasets - Galati pilot area, 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, Vol.III, pp. 411-418 (articol si comunicare orala premiata cu “Best SGEM 2016 presentation”)

Dragos Tataru, Natalia Poiata, Bogdan Grecu, Mihaela Popa, Mircea Radulian - Improving earthquake location using a multi-scale frequency-selective analysis - a case study, Sesiunea Anuala a Facultatii de Fizica, iunie 2016 (comunicare orala)

Detalii