Studii privind parametrizarea algoritmilor pentru determinarea automata a solutiilor planelor de falie ale cutremurelor semnificative, inregistrate pe teritoriul Romaniei
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 3 PN 16350305 FAZA 1

Proiectul: Estimarea in timp cvasi-real a solutiilor planelor de falie prin implementarea de noi metodologii conforme cu cercetarile actuale

Obiectivul principal al proiectului:

Dezvoltarea unei metodologii noi in cadrul Instututului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) pentru estimarea in timp cvasi- real a solutiilor planelor de falie, profitand de densitatea spatiala a Retelei Seismice in zonele active seismic si de gama completa de instrumente folosite.

Obiectivul fazei:

Identificarea si descrierea metodologiei privind parametrizarea algoritmilor pentru determinarea automata a solutiilor planelor de falie ale cutremurelor semnificative, inregistrate pe teritoriul Romaniei.

Rezultate

- Implementarea algoritmului de determinarea a solutiilor planelor de falie pentru un set de cutremure semnificative in programul de analiza rutiniera ANTELOPE;

- testarea algoritmului de determinarea a mecanismelor focale pe un numar de 23 de evenimente seismice inregistrate in zona Vrancea la adancimi intermediare;

- prezentarea rezultatelor cercetării la manifestări ştiinţifice naţionale / internaţionale

Detalii