Configurarea si implementarea algoritmului de determinare a solutiilor planelor de falie in programele de analiza in timp real
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 3 PN 16350305 FAZA 2

Proiectul: Estimarea in timp cvasi-real a solutiilor planelor de falie prin implementarea de noi metodologii conforme cu cercetarile actuale

Obiective

Configurarea si implementarea metodologiei privind parametrizarea algoritmilor pentru determinarea automata a solutiilor planelor de falie ale cutremurelor semnificative, inregistrate pe teritoriul Romaniei.

Rezultate

- Implementarea algoritmului de determinarea a solutiilor planelor de falie pentru un set de cutremure semnificative in programul de analiza rutiniera ANTELOPE;

- testarea algoritmului de determinarea a mecanismelor focale pe un numar de 11 evenimente seismice inregistrate in zona Vrancea la adancimi crustale ( analiza secventei seimice inregistrata in zona Vrancea in noiembrie 2014-ianuarie 2015);

- prezentarea rezultatelor cercetării la manifestări ştiinţifice naţionale / internaţionale

Detalii Detalii