Corelarea formelor de undă utilizând înregistrările array-urilor, respectiv a stațiilor Rețelei Seismice Naționale. Analiza secvenței seismice, produsă în noiembrie 2014, în regiunea Mărășești
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 3 PN 16350307 FAZA 1

Proiectul: Aplicarea corelarii formelor de unda pentru imbunatatirea monitorizarii si localizarilor evenimentelor seismice produse pe teritoriul Romaniei si zonele adiacente

Obiectivul principal al proiectului: Aplicarea și dezvoltarea tehnicilor de corelare avansate a formelor de undă în vederea îmbunătățirii detecției și localizării evenimentelor seismice.

Obiectivul fazei: Implementarea/dezvoltarea algoritmilor capabili să estimeze gradul de similaritate al formelor de undă (înregistrate de stațiile seismice cu 3 componente cât și de cele 2 array-uri seismice aparținând Rețelei Seismice Naționale) în vederea creșterii numărului de evenimente seismice detectate cât și a îmbunătățirii localizării acestora. Aplicarea algoritmilor implementați pentru evenimentele seismice crustale produse în perioada 1 noiembrie 2014 – 31 ianuarie 2015, în regiunea Mărășești

Rezultate:

Testarea algoritmilor de calcul implementați pe setul de date selectat pentru optimizarea parametrilor de calcul.

Creșterea numărului de evenimente seismice detectate, îmbunătățirea localizării evenimentelor seismice prin aplicarea algorimilor dublei-diferențe (DD), analiza distribuției evenimentelor în timp și spațiu pentru corelarea cu posibilele fenomene fizice.

Interpretarea rezultatelor obținute în contextul tectonic al regiunii, respectiv al rezultatelor obținute în studiile anterioare.

Detalii