Studiul furtunilor geomagnetice la nivel ionosferic, folosind reţeaua GNSS permanentă, amploare şi efecte.
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 3 PN 16350308 FAZA 1

Proiectul: Studiu seismotectonic complex si analize geomagnetice la nivel ionosferic pe teritoriul Romaniei folosind investigatii GNSS

Obiectivul principal al proiectului:

Obiectiv general: Obiectivul principal al proiectului constă ȋn testarea şi implementarea metodelor de ultimă generatie, de analiză ȋn timp real a undelor seismice, utilizând tehnologia satelitară, GNSS de ȋnaltă frecvenţă. Totodată se doreşte analizarea efectelor, la nivel ionosferic, a furtunilor geomagnetice ce pot influenta acurateţea măsurătorilor satelitare şi produce disturbaţii ȋn diverse domenii de activitate.

Obiectivele specifice: Constau ȋn analizarea tuturor furtunilor solare majore (1-2 pe an) din ultimul deceniu ce au străbătut teritoriul Romaniei. Studiul işi are baza ȋn cercetarea elaborată din 2015 ȋn cadrul proiectul bilateral cu Frederick Research Center, Filokyprou, Nicosia, Cipru referitor la anomaliile ionosferice [1] , [2] ce au însotit cutremurele majore din ultimii 10 ani. [3]

Un număr relevant de evenimente (>10) vor constitui o bază de date utilă şi complexă. Obiectivul principal al activităţii prevăzute ȋn etapa II a proiectului constă ȋn studierea, testarea şi dezvoltarea studiului undelor seismice şi reconstituirea 3D a mişcării scoarţei terestre ȋn timpul unui eveniment seismic major [4], [5].

Datele GNSS adaugă eficienţă sistemului EWS (Early Warning System), deoarece sunt măsurători independente. Senzorii seismici sunt practic o masă pe un arc, în timp ce sistemul GNSS măsoară variaţia poziţiei folosind schimbările de variaţie de la o constelaţie de sateliţi, aşadar este o metodă diferită de observaţie. Având ambele tipuri de date, sistemul este mult mai puternic deoarece putem elimina imediat erorile venind de la un senzor sau altul. Diversitatea observaţiilor ne aduce mai multă eficienţă.

Obiectivul fazei:

Rezultate

Pentru atingerea obiectivelor proiectului avem în vedere obținerea următoarelor

rezultate:

- Realizarea unei baze de date cu evenimentele ce urmează să fie analizate, caracteristicile acestora şi datele ȋn format standardizat ce urmează să fie utilizate;

- Dezvoltarea unui portal web în vederea diseminării produselor GNSS;

- Realizarea unui material ştiinţific elaborat şi diseminarea rezultatelor;

Detalii