Cercetari avansate privind relatia spatio-temporala dintre tensiunile crustale, seismicitate si structura geologica si evaluarea potentialului seismogen al sursei Banloc-Voiteg din vestul Romaniei
NUCLEU 2018-2018 OBIECTIVUL 1 PN 1815-0101 FAZA 4

Obiectivul fazei:

Evidentierea si caracterizarea multidisciplinara a relatiei cauzistice dintre tensiunile crustale, structura geologica si seismicitate in vederea evaluarii capacitatii de reactivare a sistemului de falii geologice din perimetrul sursei seismogene crustale Banloc - Voiteg si a potentialului seismogen al acesteia.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

1) se vor completa si actualiza cataloagele de cutremure si de solutii ale mecanismelor focale; 2) relocalizarea evenimentelor seismice prin metoda JHD (Joint Hypocenter Determination); 3) modelarea activitatii seismice prin distributii in timp si spatiu ale magnitudinii, hipocentrelor si ale parametrilor de recurenta (coeficientii relatiei Gutenberg – Richter); 4) modelarea campului de tensiuni crustale prin tehnici de inversie a solutiilor mecanismelor focale; 5) evaluarea potentialului de reactivare va faliilor geologice si a potentialului lor seismogen (Mmax).

Rezumatul fazei:

Modelarea realista a relatiei cauzistice dintre mediul geologic si reactia acestuia sub actiunea unui camp de tensiuni particular manifestata prin deformatii crustale (falieri seismice, seismicitate) reprezinta cheia intelegerii proceselor seismogenice si implicit a evaluarii hazardului seismic asociat acestora. Pentru obținerea rezultatelor planificate in aceasta faza au fost desfășurate trei tipuri de activități: (A) de colectare, procesare, completare si actualizare a datelor referitoare la activitatea seismica din perimetrul structurii seismogene Banloc – Voiteg, (B) de documentare și colectare a informațiilor geologice si geofizice și (C) de cercetare. Figurile, tabelele ecuatiile din acest raport sunt cele mai reprezentative si vor fi reluate si completate iar ordinea de prezentare va fi modificata in raportul de faza extins.

Detalii