Evaluarea post-seismică a stării structurii clădirilor, în cazul seismelor puternice, prin analiza comparativă a spectrului de input seismic cu spectrul de proiectare.
NUCLEU 2018-2018 OBIECTIVUL 1 PN 1815-0101 FAZA 7

Obiectivul fazei:

Bază de date cu clădirile monitorizate seismic de INFP. (locație, sistem structural, istoricul seismic al clădirii, felul monitorizării, etc.). Înregistrări seismice. Tratarea teoretică a sistemului de analiză post-seismică bazat pe depășirea spectrului de proiectare al clădirii. (în timp real sau la scurt timp după producerea seismului). Exemplificare practică în zone urbane afectate de seisme medii - puternice din România.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • o bază de date a clădirilor monitorizate în prezent de aparatura INCDFP (locație, sistem structural, istoricul seismic al clădirii, felul monitorizării, etc.);
  • interpretarea inginerească a înregistrărilor seismice;
  • analiza comportării din punct de vedere structural a unei clădiri, după un seism mediu - puternic, funcție de codul real de proiectare, din România, cu care a fost construită la vremea respectivă. Analiza va fi adaptată seismicității și normelor din România.
  • posibilitatea de a creea noi metodologii de monitorizare a clădirilor (mai ales a celor care prezintă o vulnerabilitate peste medie) rezultând din concluziile acetui proiect.

Rezumatul fazei:

Bază de date cu clădirile monitorizate seismic de INFP. (locație, sistem structural, istoricul seismic al clădirii, felul monitorizării, etc.). Înregistrări seismice.

Institutul Național de C-D pentru Fizica Pământului în cadrul ”Rețelei Seismice Naționale” a instalat accelerometre pe 4 clădiri din București, 1 pe o clădire în orașul Măgurele ( Județul Ilfov) și 1 în orașul Focșani, (reședința de județ a Județului Vrancea).

Înregistrări seismice: În cadrul proiectului s-a realizat o bază de date cu înregistrări seismice la cutremure recente de magnitudine medie din locațiile prezentate mai sus. Se va prezenta felul monitorizării cu specificarea locului din clădire unde se realizează și caracteristici specifici ai locației.

Primăria Generală a Municipiului București: Cele 4 accelerometre transmit date în timp real. Senzorii seismici sunt plasați la parter, etaj 2, 3 și mansardă, de remarcat că toți sunt plasați deasupra sistemului de amortizare seismică a clădirii. Clădirea a fost consolidată după 2010 și a fost dotată cu izolatori seismici la subsol.

Teatrul Nottara: Trei accelerometre la etajele 7, 9 și deasupra sălii de spectacol (NTR3), datele se transmit în timp real; Un complex de trei clădiri, una din ele fiind încadrată în clasa I de risc seismic (cu bulină roșie); Clădirea teatrului a fost reconsiderată prin calcul de la clasa I la clasa II de risc seismic în anul 2016, teatrul funcționând la ora actuală cu public.

Arcul de Triumf: Monumentul este dotat cu 2 accelerometre, unul la parter și unul pe arc la cota superioară datele se transmit în timp real; Monumentul este dotat cu izolatori și amortizori seismici. Senzorii sunt deasupra sistemului de izolare seismică.

Clădirea Victor Slăvescu, Academia de Științe Economice: Clădirea este monitorizată cu două accelerometre off-line și sunt situate la subsol deasupra izolatorilor seismici; Clădire izolată seismic cu amortizori de cauciuc și amortizori cu piston;

Blocul Turn - Institutul de Fizică Atomică (Măgurele): Clădirea este monitorizată cu 3 cu accelerometre seismice triaxiale, on-line, la nivelul subsol, etajul 6 și 10 pe cele trei direcții : N-S, E-W și vertical;

Hotel Unirea, Focșani, Județul Vrancea: Clădirea este monitorizată cu trei accelerometre seismice triaxiale, on-line, la nivelul subsol, etajul 4 și 8 pe cele trei direcții : N-S, E-W și vertical;

Detalii