Utilizarea zgomotului seismic în monitorizarea/investigarea unor structuri naturale sau antropice
NUCLEU 2018-2018 OBIECTIVUL 2 PN 1815-0203 FAZA 1

Obiectivul fazei:

Dezvoltarea unor instrumente utile în managementul dezastrelor provocate de cutremure în România, în particular în orașele dens populate, prin intermediul unor analize și monitorizări complexe de structuri naturale și antropice.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

i) sisteme automate de monitorizare a seismicității, utilizând metode avansate de detectare, localizare și determinare rapidă a parametrilor sursei seismice; ii) metodologii de îmbunătățire a preciziei localizărilor cutremurelor vrâncene, pe baza parametrilor raportați în timp real; iii) instrumente complexe de monitorizare și analiză a formelor de undă din cadrul Rețelei Seismice Naționale, în vederea estimării calității datelor și a îmbunătățirii performanțelor în timp real a acesteia; iv) metodologii de reconstituire 3D a mișcării scoarței terestre în timpul unui eveniment seismic major; v) hărți și produse avansate bazate pe date înregistrate de Rețeaua Seismică Națională vi) metodologii de monitorizare a structurilor naturale și clădirilor bazată pe zgomotul seismic vii) sistem de informare și raportare adaptat la cerințele și necesitățile comunității de cercetare, a instituțiilor abilitate în managementul riscurilor naturale cât și pentru publicul larg; viii) metodologii noi de îmbunătățire a sistemului de alarmare utilizând date GNSS și a localizării faliilor seismice determinate din date GNSS și din măsurarea emisiilor de radon si CO/CO2.

Rezumatul fazei:

Pământul este o planetă “vie” care vibrează continuu sub acțiunea unor factori naturali și antropici precum undele oceanice, vântul, ploaia, activitățile industriale, traficul, etc. Aceste vibrații, cunoscute sub numele generic de zgomot seismic, au reprezentat în ultimii ani o sursă importantă de date pentru numeroase studii despre interiorul Pământului, răspunsul terenului în cazul unui cutremur, monitorizarea unor structuri cu potential distructiv (ex. falii, alunecări de teren) și a integrității structurale a clădirilor, podurilor sau altor structuri construite de om.Studiul de față are două părți distincte: prima este legată de o investigare geofizică complexă a amplasamentului stației seismice Mățău (MTUR) efectuată în scopul determinării răspunsului local, iar cea de a doua prezintă rezultatele unei monitorizări temporare a unor clădiri din București și Măgurele în vederea determinării caracteristicilor dinamice ale acestora.

Detalii