Dezvoltarea şi implementarea de servicii şi baze de date pentru centralizarea, integrarea şi diseminarea de date şi produse furnizate de Reţeaua Seismică Naţională
NUCLEU 2018-2018 OBIECTIVUL 2 PN 1815-0203 FAZA 2

Obiectivul proiectului:

Dezvoltarea unor instrumente utile în managementul dezastrelor provocate de cutremure în România, în particular în orașele dens populate, prin intermediul unor analize și monitorizări complexe de structuri naturale și antropice.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

i) sisteme automate de monitorizare a seismicității, utilizând metode avansate de detectare, localizare și determinare rapidă a parametrilor sursei seismice; ii) metodologii de îmbunătățire a preciziei localizărilor cutremurelor vrâncene, pe baza parametrilor raportați în timp real; iii) instrumente complexe de monitorizare și analiză a formelor de undă din cadrul Rețelei Seismice Naționale, în vederea estimării calității datelor și a îmbunătățirii performanțelor în timp real a acesteia; iv) metodologii de reconstituire 3D a mișcării scoarței terestre în timpul unui eveniment seismic major; v) hărți și produse avansate bazate pe date înregistrate de Rețeaua Seismică Națională vi) metodologii de monitorizare a structurilor naturale și clădirilor bazată pe zgomotul seismic vii) sistem de informare și raportare adaptat la cerințele și necesitățile comunității de cercetare, a instituțiilor abilitate în managementul riscurilor naturale cât și pentru publicul larg; viii) metodologii noi de îmbunătățire a sistemului de alarmare utilizând date GNSS și a localizării faliilor seismice determinate din date GNSS și din măsurarea emisiilor de radon si CO/CO2.

Obiectivul fazei:

Proiectarea si dezvoltarea unui instrument software complex si adaptat fluxurilor unice de lucru intalnite in activitatile de monitorizare a seismicitatii derulate de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cu scopul de a permite accesul de o maniera centralizata la produsele care in prezent sunt generate si stocate independent, pe sisteme separate

Detalii