Dezvoltarea de instrumente de estimare a parametrilor sursei seismice utilizând date de accelerație pentru cutremurele semnificative înregistrate pe teritoriul României
NUCLEU 2018-2018 OBIECTIVUL 2 PN 1815-0203 FAZA 3

Obiectivul proiectului:

Obiectivul principal al acestui proiect a fost dezvoltarea unei metode automate, stabile, pentru estimarea in timp real a magnitudinii cutremurelor din moment seismic si a parametrilor miscarii solului pentru evenimentele seismice înregistrate de o rețea de accelerometre si de a dezvolta criterii simple pentru imbunatatirea preciziei localizarilor cutremurelor vrancene, pe baza parametrilor care sunt raportati in buletinele seismice.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

  • Estimarea in timp real a parametrilor sursei seismice (magnitudine din moment seismic, momentul seismic scalar, frecventa de colt, căderea de tensiune, etc.)
  • Estimarea in timp real a parametrilor mișcării solului (PGA, PGV, PSA01, PSA03, PSA30, ) împreună cu parametrii de inginerie seismica (Intensitatea Arias si coeficientul Housner) prin folosirea canalelor de accelerație.
  • Generarea de rapoarte automate ce conțin parametrii sursei seismice si parametri de inginerie seismica si reprezentarea acestora pe hărți.
  • Diseminarea acestor rapoarte către comunitatea științifică si autoritățile implicate in managementul riscului seismic.
  • Analiza parametrilor din buletinele localizărilor evenimentelor de „referinta” in vederea îmbunătățirii calității acestora si efectuarea de simulări cu aceste evenimente pe baza criteriilor dezvoltate;
  • Dezvoltarea de noi metodologii, utilizând rețeaua de date seismice, pentru îmbunătățirea preciziei localizării cutremurelor

Obiectivul fazei:

Obiectivul fazei consta in dezvoltarea si implementarea in cadrul sistemului de achizitie si procesare a datelor in timp real (Antelope ) a metodologiei de estimare in timp real a momentului seismic scalar, a magnitudinii moment seismic si a frecventei de colt asociate evenimentelor seismice înregistrate de o rețea seismica echipata cu senzori de accelerație si dezvoltarea unor noi metode pentru localizarea cutremurelor prin analiza parametrilor din buletinele seismice.

Detalii