Reevaluarea seismicității înregistrate pe teritoriul României până la 1900
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080101 FAZA 1 Termen: 10.05.2019

Obiectivul fazei:

  • Analiza comparativă a localizărilor din catalogul ROMPLUS și cele existente în alte cataloage, pentru perioada 984 - 1900
  • Identificarea diferitelor tipuri de magnitudini aferente evenimentelor seismice analizate și a relațiilor de corelare dintre ele
  • Corelarea parametrilor de sursă cu distribuția efectelor macroseismice

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • bază de date cu parametrii evenimentelor conținute în catalogul ROMPLUS pentru perioada 984 - 1900 (sursele de informare tip catalog și cele de tip document, hărți cu distribuția macroseismică, tipuri de magnitudini)
  • interpretarea surselor de informații referitoare la evenimentele seismice din perioada analizată;
  • analiză comparativă între sursele tip catalog și cele tip document în vederea definirii parametrilor pentru fiecare eveniment;
  • evenimente false sau dublate identificate în catalogul ROMPLUS.

Rezumatul fazei:

Prezentul studiu își propune analizarea evenimentelor înregistrate în catalogul ROMPLUS în vederea constituirii unei baze de date care să cuprindă pe lângă informațiile conținute în catalogul de cutremure și referiri la documentele pe baza cărora au fost evaluate evenimentele din perioada preinstrumentală, studiile realizate în urma cutremurelor puternice și a celor urmate de replici sau roiuri și secvențe, hărți macroseismice, cataloage elaborate de diferiți autori pentru cutremurele produse pe teritoriul României, etc. Ideea unei astfel de baze de date a pornit de la necesitatea de a pune la dispoziția celor interesați toate informațiile disponibile la ora actuală referitoare la evenimentele seismice românești sau produse în zona de graniță și cu efecte pe teritoriul țării. O parte importantă a studiului o va reprezenta determinarea și menționarea tipului de eveniment: natural (tectonic) sau antropic. Pentru prima fază a proiectului ne-am propus analizarea perioadei 984 (când este menționat primul eveniment în catalogul ROMPLUS) – 1900.

Rezultate obținute:

  • Bază de date pentru evenimentele seismice din perioada 984 – 1899
  • Comunicări științifice la conferințe și simpozioane de profil
Analiza evenimentelor din perioada propusă pentru studiu se bazează pe informațiile culese din manuscrise, documente, notițe, cataloage, cronici sau letopisețe de la biblioteci sau arhivele bisericilor sau mânăstirilor. Pentru înțelegerea și interpretarea corectă a datelor au fost luate în considerare tipul de clădiri sau materiale din care acestea erau construite, factorii istorici, tipurile de calendare folosite (calendarul Julian și cel Gregorian) acestea făcând dificilă stabilirea corectă a momentului de producere a unui eveniment. Interpretarea greșită a datelor menționate în diferite documente a dus la duplicarea unor evenimente în cataloage. În urma analizei efectuate în cadrul acestei faze, din cele 222 de evenimente menționate în catalogul ROMPLUS, pentru perioada 984 – 1900, au fost eliminate 7 evenimente, iar la 74 dintre ele au fost facute modificări de parametri de localizare. De asemenea, alte noi evenimente seismice au fost identificate, dar care nu au putut fi incluse în catalog, din cauza informațiilor insuficiente care să confirme parametrii seismici și tipul de eveniment.

Detalii