Evaluarea performanțelor stațiilor românești de măsurare a infrasunetelor în detectarea și monitorizarea diferitelor surse acustice. Optimizarea metodelor utilizate pentru prelucrarea și analiza datelor în funcție de caracteristicile stațiilor (senzori, configurație, nivel de zgomot de fond) și de coerența semnalului detectat
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080101 FAZA 2 Termen: 09.12.2019

Obiective:

  • Investigarea amănunțită a capabilităților senzorilor de măsurare (conținut de frecvențe, domeniu dinamic, sensibilitate), a configurației array-ului (număr de senzori, geometrie, funcție de răspuns, posibilele erori introduse de gradul de corelație a semnalului între elementele array-ului) și a influenței sistemelor de filtrare utilizate pentru îmbunătățirea raportului semnal/zgomot-SNR (caracteristici, optimizare, reducerea nivelului zgomotului de fond),
  • Prezentarea metodei aplicate pentru prelucrarea datelor infrasonice în vederea extragerii semnalelor cu amplitudine scăzută din câmpul de zgomot incoerent al datelor (parametrii măsurați, erori de măsurare, praguri de detecție, fiabilitatea metodei),
  • Evaluarea performanțelor obținute în monitorizarea infrasunetelor cu stațiile infrasonice româneşti, în vederea identificării tipurilor de surse care sunt predominante în înregistrările acestora, prin aplicarea metodei de prelucrare a datelor prezentate; identificarea posibilelor erori ale parametrilor măsurați pentru caracterizarea semnalelor utile, a variațiilor temporale și spațiale ale pragurilor de detecție în funcție de evoluția geometriei array-ului și de condițiile dinamicii stratosferei.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • Metode optime de prelucrare și analiza datelor înregistrate cu stațiile româneşti de monitorizare a infrasunetelor,
  • Diagrame de detectabilitate – evaluarea capacităţii de detecţie a fiecărei staţii infrasonice,
  • Raport de cercetare.

Rezumatul fazei:

Undele infrasonice sunt generate de o varietate de surse naturale (meteori, tornade, cutremure, erupții vulcanice, cascade, etc.) și antropogene (explozii nucleare, miniere sau chimice, nave spațiale, turbine eolienne, etc.). Rețeaua de stații de monitorizare a infrasunetelor din România cuprinde stațiile IPLOR (în partea centrală a țării, la Ploștina, în județul Vrancea), BURARI (lângă localitatea Benea, județul Suceava) și I67RO (Mărișel, județul Cluj). Pentru analiza și prelucrarea datelor de infrasunete înregistrate de stațiile românești s-au aplicat tehnicile specific array-urilor acustice și metoda de corelare încruțișată a formelor de undă, respectiv algoritmul PMCC.

Rezultate obținute:

  • Metode optime de prelucrare și analiza datelor înregistrate la stațiile românești de monitorizare a infrasunetelor
  • Diagrame de detectabilitate - evaluarea capacității de detecție a fiecărei stații infrasonice
  • Comunicări științifice la conferințe și simpozioane de profil.
În cadrul acestei faze s-a realizat o listă cu cele mai importante tipuri de unde infrasonice observate și s-a investigat capabilitățile senzorilor de măsurare, a configurației array-ului și a influenței sistemelor de filtrare, utilizate pentru îmbunătățirea raportului semnal/zgomot – SNR. S-au prelucrat și analizat datele înregistrate la stațiile infrasonice, prezentându-se metodologia de detectare a semnalelor de infrasunete, precum și performanțete obținute în monitorizarea infrasunetelor cu stațiile infrasonice românești.

Detalii