Reevaluarea catalogului ROMPLUS pentru perioada 1900 - 2005
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080101 FAZA 3 Termen: 12.06.2020

Obiective:

  • Identificarea, localizarea și completarea catalogului cu evenimentele înregistrate în timpul secvențelor și roiurilor seismice produse în perioada analizată,
  • Compararea și completarea catalogului ROMPLUS cu evenimentele conținute în catalogul pentru zona Banat (Oros, 2008, Oros et al. 2008),
  • Identificarea publicaţiilor științifice care analizează evenimentele majore produse în perioada de studiu a fazei și a documentelor pe baza cărora s-au caracterizat evenimentele produse în perioada pre-instrumentală.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • Realizarea bazei de date cu parametrii evenimentelor analizate, sursele de informare tip catalog și cele tip document.

Rezumatul fazei:

În Faza 3 se prezintă evoluția stațiilor seismice pe teritoriul României în perioada 1900-2005 și se completează baza de date creată în prima faza cu evenimentele conținute în catalogul creat de Dr. Eugen Oros, 7441 evenimente produse în perioada 29 ianuarie 1900 – 30 decembrie 2005. Sursele principale de informații au fost cataloagele parametrice românești, ale țărilor vecine și cele internaționale. Pentru perioada 1900 - 2005 au fost identificate 26 de lucrări care analizează 14 secvențe.

Rezultate obținute:

În urma analizei, au fost adăugate în catalogul ROMPLUS 7441 evenimente (8422 evenimente erau menționate pentru perioada 1900-2005) pe baza cataloagelor existente și a lucrărilor referitoare la secvențele produse în perioada analizată.
Au fost identificate lucrările care fac referință la roiurile de cutremure produse între 1900 și 2005 și s-a creat o listă cu cele 39 lucrări.

Detalii