Reevaluarea catalogului ROMPLUS pentru perioada 2006 - 2020
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080101 FAZA 5 Termen: 18.07.2021

Obiectivul fazei:

  • Completarea catalogului cu evenimentele înregistrate în timpul secvențelor și a roiurilor seismice
  • Identificarea studiilor publicate pentru evenimentele produse în perioada 2006 – 2020 și compararea parametrilor sursei seismice cu cei din catalogul existent.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • Completarea bazei de date cu parametrii evenimentelor conținute în catalogul ROMPLUS pentru perioada 2006 - 2020 (sursele de informare tip catalog, lucrările științifice, menționarea tipului de eveniment)
  • Realizarea bazei de date cu parametrii evenimentelor seismice din perioada analizată, referințele publicațiilor științifice în care au fost analizate evenimentele din perioada de studiu

Rezumatul fazei:

În această fază a fost completată baza de date cu evenimentele înregistrate în timpul roiurilor și secvențelor seismice produse în perioada analizată și care au fost localizate imediat după producerea acestora, tipul evenimentului, existența mecanismului focal și sursa unde poate fi găsit acest mecanism, lucrările științifice în care au fost analizate evenimentele conținute de catalog pentru perioada 2006-2020. Au fost incluse și localizările și informațiile conținute în catalogul creat de dr. Oros Eugen pentru partea de sud-vest a țării, în perioada 2006-2013. Astfel, au fost adăugate 227 evenimente noi în catalog, produse în zona Banatului și localizate în principal cu stații din zona epicentrală. În perioada de studiu au fost detectate și localizate 13 secvențe seismice care au fost analizate în diferite studii de specialitate. În perioada 2006-2020, s-au desfășurat două proiecte internaționale: South Carpathian Project (SCP) – 2009-2011 și Wide Angle Reflection geotraverses of the Romanian Carpathians and Dobrogea (WARR – RomSeis 2014) – 2014.

Rezultate obținute:

  • Bază de date pentru evenimentele seismice din perioada 2006-2020,
  • Realizarea listei cu lucrări în care au fost studiate secvențele și roiurile de cutremure produse în intervalul de timp analizat – 2006-2020,
  • Lucrări și comunicări științifice la conferințe și simpozioane de profil.

Detalii