Bază de date cu evenimente seismice (tectonice și antropice) de referință. Identificarea tipului de eveniment în catalogul cutremurelor românești
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080101 FAZA 7 Termen: 25.10.2021

Obiective:

 • Aplicarea tehnicilor specifice pentru caracterizarea completitudinii catalogului ROMPLUS și a tipului de eveniment conținut.
 • Identificarea amplasamentelor carierelor pentru fiecare zonă seismică,
 • Identificarea/selectarea de evenimente tectonice și antropice de referință pentru fiecare zonă,
 • Discriminarea evenimentelor antropice de cele tectonice,
 • Completarea catalogului cu tipul de eveniment.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • Realizarea bazei de date cu informații despre parametrii evenimentelor analizate,
 • Realizarea bazei de date cu evenimente de referință,
 • Tehnici de discriminare.

Rezumatul fazei:

În această fază sunt identificate amplasamentele carierelor pentru fiecare zona seismică discriminate evenimentele antropice de cele tectonice. Pentru discriminare au fost folosite mai multe tehnici specifice, precum analiza formei de undă, distribuția statistică a timpului de producere, adâncimea și magnitudinea, proximitatea epicentrului față de poziția carierei celei mai apropiate, polaritatea primei mișcări înregistrate cu raport semnal/zgomot suficient de mare. Au fost selectate evenimente considerate de tip explozie ca evenimente de referință pentru carierele active identificate . A fost constituită bază de date cu evenimente de referință specifice pentru evenimentele tectonice și evenimentele antropice din fiecare zonă seismică a țării.

Rezultate obținute:

 • Baza de date pentru evenimentele din catalogul ROMPLUS
 • Lucrări și comunicări științifice la conferințe și simpozioane de profil
 • Detalii