Bază de date cu evenimente acustice de referință
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080101 FAZA 8
Crearea unei baze de date cu evenimente acustice de referință observate cu staţiile infrasonice instalate pe teritoriul României.

Obiective:

  • Proiectarea formatului bazei de date cu evenimente acustice de referință,
  • Colectarea, revizuirea şi documentarea evenimentelor acustice de referinţă pentru a fi incluse în baza de date,
  • Arhivarea datelor pentru fiecare eveniment în tabelele bazei de date.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • Realizarea bazei de date cu evenimente acustice de referință: surse seismo-acustice şi alte surse geofizice acustice, naturale și artificiale, locale și regionale.