Estimarea deformărilor în câmp apropiat și îndepărtat și a efectelor la suprafață ale propagarii undelor seismice
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 1 TERMEN: 08.03.2019

Obiectivul fazei:

Estimarea deformărilor în câmp apropiat și îndepărtat și a efectelor la suprafață ale propagarii undelor seismice

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • re-formularea sursei seismice utilizând natura sa localizată și simetria tensorului moment seismic;
  • estimarea deformărilor în câmp apropiat și îndepărtat produse de undele seismice provenite din astfel de surse, precum și deplasarea cauzată de o forța localizataă ce acționează pe suprafață;
  • evaluarea deplasărilor pentru unde provenite din surse seismice de tip falie orizontală și verticală

Rezumatul fazei:

Se consideră ca o problemă importantă în seismologie o constituie generarea și propagarea undelor seismice. Astfel putem avea informații despre procesele ce se produc în regiunea focală, despre natura și structura interiorului Pământului și despre efectele acestor unde seismice la suprafața Pământului. Problemele de acest tip își au originea în lucrările clasice ale lui Rayleigh, Lamb și Love. [1]-[3] Într-un model simplificat, Pământul poate fi privit ca un semi-spațiu elastic și izotrop mărginit de o suprafață plană, iar sursele seismice localizate sub această suprafață. Pentru distanțe suficient de mari, localizarea spațială a surselor seismice poate fi reprezentată prin funcții de tip δ-impuls sau prin derivatele lor (surse punctuale). Reprezentarea de tip cuplu-dublu a surselor punctelor, prin intemediul tensorului moment seismic, a devenit folosită încă din prima jumătate a secolului XX. [4]-[17] În această etapă, vom reformula modelul de sursă seismică și modul introducere a momentului seismic, apelând la interpretarea de torc mecanic, și vom introduce un model de sursă volumică ce ține cont de presiunea exercitată într-o cavitate sferică de dimensiuni mici în care sursa este localizată.

Rezultate obținute:

  • Reformularea reprezentării unei surse seismice de tip cuplu-dublu pornind de la interpretarea clasică de tip cluplu mecanic a tensorului moment seismic;
  • Estimarea deformărilor și a efectelor la suprafață ale propagării undelor seismice;
  • Identificarea elementelor fizice în dinamica sistemului sol-structură date de caracteristicile amplasamentelor prin considerarea nivelului de solicitare indus de mișcarea seismică a terenului în timpul cutremurelor puternice, cât și prin determinarea mai exactă a efectelor seismice ținând cont de legile fizico-mecanice ale rocilor, fenomen specific întâlnit în mediile traversate de unde seismice produse de cutremure puternice ce produc deplasări mari.

Detalii