Posibilități de micșorare a riscului seismic pe amplasamente prezente și viitoare – în contextul seismicității teritoriului României
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 11i TERMEN: 09.12.2020

Obiectivul fazei:

Ne propunem o investigație multidisciplinară (seismologie și inginerie seismic) privind monitorizarea clădirilor la seisme și analiza oportunității izolării seismice pe teritoriul României. Se va descrie soluția izolării bazei construcțiilor în vederea protecției seismice și se va defini inputul seismic pentru care este eficientă izolarea bazei unei construcții; se vor descrie și identifica tipurile de clădiri pretabile izolării în condițiile seismicității din România.

Metodologia va urmări etapa:

Caracteristici de seismologie inginerească ale unor clădiri din București și Focșani la seismele Vrâncene recente (inclusiv cel din 28.10.2018).

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • Crearea unei baze de date în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - departamentul 100, din accelerograme înregistrate pe clădiri din București (Clădire ASE, Teatrul Nottara), Focșani (Hotel Unirea) și Măgurele (bloc turn, sediu IFA).

Rezumatul fazei:

Seismologia inginerească urbană este o mai veche preocupare în cadrul Institutului Național de C-D pentru Fizica Pământului, acest domeniu a fost dezvoltat și este o prioritate și în prezent deoarece prin prăbușirea construcțiilor civile și industriale se produc numeroase victime în rândul populației și imense pagube materiale. În orașul București în prezent există o rețea de 6 stații echipate cu senzori de viteză de scurtă perioadă și senzor de accelerație și 24 de stații echipate numai cu senzor de accelerație care transmit în timp real. Dar nu este suficient numai să avem o bază de date cu înregistrări, acestea trebuie folosite prin integrarea acestor date în baze de date, analize, studii și coduri pentru micșorarea riscului seismic din localități. Rezultatul acestui studiu va fi exemplificarea unor modalități practice de folosire a datelor de la accelerometrele din orașe pentru a crea un mediu urban mai puțin vulnerabil la seismele puternice. În vederea studierii comportamentului clădirilor monitorizate de INCDFP, din București și Focșani, la seismele recente de magnitudine moderată, vor fi analizate un număr de înregistrări ale seismelor din 28.10.2019, 31.01.2020 și 25.04.2020 cu sursa în regiunea Vrancea.

Rezultate obținute:

Crearea unei baze de date, de accelerograme înregistrate, spectre de răspuns (din cutremure recente) pe clădiri din București (Clădirea ASE, Teatrul Nottara), Focșani (Hotel Unirea), și Măgurele (bloc turn, sediu IFA) Sublinierea rolului terenului și analiza caracteristicilor acestuia care trebuie luate în considerare în analiza și proiectarea seismică a structurilor.

Detalii