Analiza dispersiei undelor Rayleigh înregistrate la stațiile seismice de pe teritoriul României
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 15 TERMEN: 29.04.2022

Obiectivul fazei:

Realizarea bazei de date de viteze de grup în funcție de frecvență și azimut, prin analiza dispersiei undelor Rayleigh și Love generate de cutremure regionale înregistrate la stațiile seismice de bandă largă de pe teritoriul României. Aceasta presupune procesarea amănunțită a datelor seismice și cuprinde: vizualizarea manuală a seismogramelor la timpii asteptati de sosire ai undelor vizate, inspecția raportului semnal-zgomot și a proprietății dispersive pentru diagnosticare și selectarea unor ferestre de timp adecvate pentru analiza. Datele sunt apoi procesate folosind programe standard de seismologie (Meier et al., 2004; Rawlinson and Sambridge, 2005), în care seismograma înregistratp este filtrată pe o serie de benzi de frecvență în care se alege de către utilizator amplitudinea maximă. Fiecare combinatie cutremur-statie corespunde unei seismograme care este analizată astfel manual și generează o curbă de dispersie individuală, care conține valori ale vitezelor de grup, în funcție de frecvență și incertitudini asociate fiecarei masurători. Curbele de dispersie obținute constituie baza de inversie pentru tomografie isotropă și anizotropă ce se vor desfășura pe parcursul următoarelor faze.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Pentru atingerea obiectivului, sunt necesare inspecția, analiza și procesarea datelor pe o perioadă de minim ~3 ani, ce ar curpinde ~500 cutremure regionale cu magnitudine Mw>4, înregistrate la cel puțin 20 de stații seismice broadband din Rețeaua Seismică Națională, active la momentul producerii cutremurelor. În situația ideală în care toate stațiile înregistrează cu un raport semnal-zgomot optim semnalele cutremurelor și undele de suprafață sunt vizibile și au o dispersivitate clară, s-ar putea genera 10,000 de curbe de dispersie. Totuși, după inspecția vizuală a seismogramelor, filtrare initială, inspecția dispersivității pentru diagnostic, și analiza în domeniu frecvență-timp, se anulează, în general, peste 85% din datele înregistrate.

Rezumatul fazei:

În vederea realizării unei baze de date de viteze de grup în funcție de frecvență, s-au analizat forme de undă de la 4919 cutremure cu magnitudinea Mw>4, la o distanță epicentrală maximă de 3500 km față de centrul aproximativ al zonei de studiu. În urma analizei, au fost estimate 396 de curbe de dispersie Rayleigh pentru perioade între 5 și 160s.

Rezultate obținute:

Realizarea unei baze de date de viteze transversale a distribuției lor în funcție de frecvență și azimut în vederea analizei propagării undelor seismice în medii heterogene și anizotrope.

Detalii