Caracteristici și comportament dinamic ale modelelor structurale la excitații externe
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 16 TERMEN: 30.05.2022

Obiectivul fazei:

Realizarea modelului unei structuri simplificate încastrate compozite, care este tratabil analitic, pentru a obține informații orientative privind parametrii constitutivi ai construcțiilor concrete. Se urmarește identificarea densității medii și a constantelor elastice medii specifice unei construcții concrete, în funcție de datele de construcție. De asemenea, se are in vedere identificarea gradului de dominanta a vibrațiilor slabe (“moi”) în comparație cu cele puternice (“tari”), un element deosebit de important în analiza rezistenței construcțiilor expuse riscului la vibrații. Prin caracterul lui analitic acest rezultat este, de asemenea, de o noutate absolută; utilitatea lui constă în furnizarea de date informative calitative ce pot constitui un input orientativ pentru calculi numerice, deosebit de important, întrucât micșorează volumul și timpul de calcul; metodologia este aceea a ecuațiilor diferențiale ale undelor elastice.

Rezultate preconizate:

  • analizarea modurilor de vibrație și calculul caracteristicilor dinamice în cazul unui model simplificat, pentru construcții la suprafața Pământului supuse la excitații externe;
  • formularea modelului barei încastrate compozite, tratabil analitic, pentru a obține informații orientative privind parametrii constitutivi ai construcțiilor concrete;
  • identificarea gradului de dominantă a vibrațiilor slabe (“moi”) în comparație cu cele puternice (“tari”), un element deosebit de important în analiza rezistenței construcțiilor expuse riscului la vibrații;
  • Calculul factorilor seismici locali de amplificare, în prezența rezonanței, pentru mișcările oscilatorii forțate cu atenuare, sub acțiunea forțelor periodice externe, șocurilor;
  • Indicatori rezultate: prezentări conferințe, lucrări publicate.

Rezumatul fazei:

În această fază, efectul excitațiilor externe asupra clădirilor este tratat, în mod uzual, cu modelul oscilatorului, eventual multidimensional. La început vor fi analizeze modurile de vibrație în cazul unui model simplificat de bară încastrată pentru construcții la suprafața Pământului supuse la excitații externe, acordându-se o atenție deosebită celor provenite de la seisme. În general, șocurile seismice principale au o expresie matematică caracterizată de o scădere bruscă (abrupt) în timp, incluzând numeroase frecvențe de vibrație, pe când excitația produsă de o alunecare de teren, de exemplu, este o funcție continuă de timp.

Rezultate obținute:

Efectele oscilatorii asupra mediului construit au fost studiate prin analizarea modurilor de vibrație și calculul caracteristicilor dinamice în cazul unui model simplificat pentru construcții la suprafața Pământului supus la excitații externe. S-a formulat modelul barei încastrate compozite, tratabil analitic, pentru a obține informații orientative privind parametrii constitutivi ai construcțiilor concrete. Au fost calculate modurile normale și frecvențele proprii ale barei precum și amplificarea răspunsului datorat excitării acestor moduri normale. La rezonanță se arată că bara prezintă factori de amplificare pentru deplasare, viteză și accelerație, care pot atinge valori mari. Un alt element important al analizei rezistenței construcțiilor expuse riscului la vibrații a fost identificarea gradului de dominantă a vibrațiilor slabe.

Detalii