Caracterizarea zonelor seismic active și legăturile cu dinamica blocurilor crustale din partea centrală a României: Carpații Meridionali, zona seismică Danubiană și zona Banat. Determinarea axelor de stress prin inversie din mecanismele cutremurelor și actualizarea hărții de stress a României la nivel crustal
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 17 TERMEN: 17.07.2022

Obiectivul fazei:

Evaluarea zonelor seismogene (cu seismicitate ridicată) și prezentarea lor în stransă legatură cu provinciile tectonice și a zonelor cu sisteme de falii ce acoperă România. Alcătuirea unor baze de date care să cuprindă mecanismele cutremurelor care au fost înregistrate în România pănă la momentul actual. Acestea vor fi reunite într-un singur catalog al evenimentelor seismice cu mecanism focal determinat care va fi adăugat la catalogul Romplus și care va fi upgradat în timp.

Metodologia va urmări etapele:

 • Stabilirea și descrierea unităților tectonice principale, precum și a zonelor seismogene care au fost puse în evidență în partea de sud și est a României,
 • stabilirea faliilor tectonice cunoscute din date geologice/geofizice, precum și liniile de sensibilitate la cutremure din date seismologice,
 • acătuirea unei baze de date cu mecanismele de cutremure care se au avut loc la nivel crustal în aceste zone tectonice,
 • determinarea prin inversie a axelor de stress orizontal în fiecare zona seismică, precum și a raportului relativ dintre ele,
 • comparație între regimul seismic al axelor de stress din fiecare zona și modele tectonice din zonă.

Rezultate preconizate:

 • cataloagele de evenimente seismice cu mecanism utilizate în zonele seismologice din România,
 • baze de date ale mecanismelor crustale și intermediare ale cutremurelor din România: Platforma Moesica, Dobrogea Centrală și sudică, Orogenul Nord Dobrogean, Carpații Meridionali, zona Danubiană și zona Banat;
 • Corelarea evenimentelor cu mecanism cu falii cunoscute, determinarea zonelor cu falii active și delimitarea unor zone cu falii posibil active;
 • Determinarea axelor de stress prin inversie din mecanismele cutremurelor din fiecare zonă și actualizarea hărții de stress a României la nivel crustal. Această hartă este destinată, în primul rand, îmbunatățirii hărții existente WSM (World Stress Map) publicată pentru România.

Bazele de date ale cutremurelor crustale vor contribui la caracterizarea tectonică și la clarificarea dinamicii tectonice. De asemenea, se vor stabili relații directe între aceste mecanisme și caracterul general al faliilor dintr-o anumita zonă seismogenă.

Rezultate obținute:

 1. Cataloage de evenimente seismice cu mecanism utilizate în zonele seismice din România
 2. Determinarea axelor de stres orizontal prin inversie din mecanismele cutremurelor din fiecare zonă, precum și actualizarea hărții de stres a României la nivel crustal
 3. Concluzii asupra stresului crustal și legăturile posibile cu tectonica zonei de sud a României.

Detalii