Modelarea în spațiul 4D a relației dintre seismicitate, tensiunile crustale și structura geologică în scopul evaluării potențialului seismogen al surselor din aria Carpaților Meridionali (Dunăre, Făgăraș)
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 20 TERMEN: 18.10.2022

Obiectivul fazei:

Principalul obiectiv al fazei constă în obținerea unor modele seismotectonice ale structurilor geologice din Carpații Meridionali bazate pe relația cauzistică dintre seismicitate, structură geologică/tectonică și câmpul de tensiuni crustale, modele care să furnizeze datele cheie pentru evaluarea potențialului seismogen al structurilor geologice exprimat numeric prin tendința de alunecare (potențialul de reactivare), perioade de recurență și magnitudine maximă posibilă, inclusiv parametrii geometrici ai tectonicii active necesari estimării hazardului seismic (direcția faliilor active).

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • baze de date îmbunătățite prin revizuirea și actualizarea cataloagelor de cutremure și de mecanisme focale, inclusiv decontaminarea lor prin eliminarea evenimentelor seismice suspectate a fi explozii industrial;
  • modele ale seismicității (distribuții ale hipocentrelor în spațiul 3D, distribuția coeficienților relației Gutenbreg-Richter și implicit caracterizarea tectonicii active și a stării câmpului de tensiuni crustale contemporan;
  • parametrii câmpului de tensiuni calculați în zone cu tectonică particulară (geometria axelor tensorului tensiune, direcția tensiunilor orizontale, regimul tensiunilor tectonice);
  • modele spațiale ale tensorului tensiune și ale regimului tectonic;
  • model seismotectonic regional cu evidențirea în detaliu a structurilor cu potențial de reactivare sub acțiunea câmpului de tensiuni contemporan și caracterizarea structurilor seismogene (potențial seismogen, relații de recurență, Mmax posibil).

Rezumatul fazei:

Sunt analizate sursele seismice din Carpații Meridionali (Zona Seismogenă Dunăre, ZSD, Zona Seismogenă Făgăraș-Câmpulung, ZSFC). Analiza a fost extinsă asupra centrului regiunii (ZSCM). Sursele seismogene sunt definite ca falii, sisteme de falii și structuri seismotectonice în funcţie de rezoluţia şi calitatea informaţiei seismologice, geologice, tectonice şi geofizice. Este investigată relația cauzistică dintre forțele tectonice care actionează asupra unor structuri geologice particulare și cutremurele de pământ ca expresie a manifestării deformațiilor crustale (tectonica activă). Pentru atingerea obiectivelor s-au parcurs mai multe etape:

  • îmbunătățirea și actualizarea Catalogului Parametric de Cutremure și a Catalogului cu Mecanisme Focale,
  • procesarea și analiza datelor seismologice prin tehnici și metode moderne (localizări, inversia formală a mecanismelor focale, analize spectrale, simulări computerizate),
  • interpretarea rezultatelor.

Rezultate obținute:

  • Cataloage de cutremure și soluții ale mecanismelor în focar revizuite și actualizate
  • Modele de seismicitate și seismotectonică, structuri seismogene și caracterizarea petențialului lor de reactivare

Detalii