Falii active din nord-estul României. Platforma Moldovenească. Distribuția valorilor b din relația Richter-Gutenberg
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 21i TERMEN: 08.11.2022

Obiectivul fazei:

Realizarea catalogului de cutremure și a catalogului soluțiilor de plan de falie.

Rezultate preconizate:

  • Catalog cutremure și catalog soluții de plan de falie;
  • Harta geo-tectonica;
  • Bază de data RoDaSeF cu falli active din zonă;
  • Hartă distribuiție a valorilor lui b și interpetarea tectonică;
  • Prezentări IBWAP 2020, SGEM 2020, ESC 2020. Articol ISI.

Rezultate obținute:

Realiazarea catalogului de cutremure al zonei nord estice a României ceea ce a permis întocmirea hărții cu seismicitatea zonei/ Totalul evenimentelor seismice disponibile, pentru studierea seismicității nord-estului României este de 759. Magnitudinea Mw maximă înregistrată în zona studiată a fost pentru evenimentul seismic din data de 31.01.1900 cu magnitudinea de 5.3 Mw, localizat la Bacău și la vest de Vaslui. Soluțiile de plan de faliere vor permite caracterizarea zonelor din punct de vedere tectonic în faza următoare.

Detalii