Determinarea schimbărilor de câmp magnetic generate de variațiile de temperatură, compoziție și starea rociilor din zona de contact termic dintre astenosferă și fragmentul crustal Vrâncean prin măsurarea câmpului magnetic local pe aliniamentul Cheia-Covasna
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 23

Obiectivul fazei:

Reprezentări lunare ale variațiilor câmpului magnetic pe aliniamentul Cheia-Brașov.

Rezultate preconizate:

  • reprezentări lunare ale variațiilor câmpului magnetic din Observatorul magnetic Surlari și compararea acestora cu măsurătorile magnetice din aliniamentul Cheia-Brașov;
  • identificarea variațiilor produse de surselor interne ale Pământului (câmp magnetic crustal);
  • întocmirea unui catalog cu variațiile magnetice interne;
  • reprezentarea energiei seismice eliberate pe durata variațiilor câmpului magnetic intern;
  • integrarea rezultatelor în contextul tectonic actual și explicarea proceselor ce stau la baza acestor variații;
  • indicatori rezultate: prezentări conferințe, publicare de lucrări.

Rezumatul fazei:

În această fază, a fost investigată legătura dintre comportamentul câmpului geomagnetic măsurat în zona seismică Vrancea si energia seismică eliberată. Acest studiu include seturi de date geomagnetice cuprinse între 2011 și 2021. Variațiile câmpului geomagnetic au fost identificate doar pe componenta estică (By) a câmpului magnetic și prezintă un caracter sezonier. Anomaliile înregistrate pe componenta By urmează două modele: a) anomalii unde variațiile pe componenta By sunt line cu scăderi/creșteri mici înregistrate pe perioade mari de timp; b) anomalii unde By variază destul de mult pe perioade mici de timp, generând descreșteri/creșteri în trepte.

Rezultate obținute:

  1. reprezentări lunare ale variațiilor câmpului magnetic măsurate la Muntele Roșu (MLR) situat pe aliniamentul Cheia Covasna pentru identificarea anomaliilor de scurtă durată;
  2. identificarea variațiilor magnetice care au ca sursă modificări ale câmpului magnetic crustal dintr-o zonă seismică; s-au întocmit reprezentări multilunare ale câmpului magnetic măsurat si la Surlari, punct de observație situat în afara zonei seismice; după identificarea anomaliilor locale, s-a calculat energia seismică eliberată pentru fiecare anomalie în parte.
  3. întocmirea unui catalog cu toate anomaliile identificate, iar pentru fiecare anomalie s-au trecut parametrii evenimentelor cu Mw > 3, energia eliberată pentru fiecare eveniment, energia tuturor evenimentelor și magnitudinea anomaliei.

Detalii