Evaluarea mărimilor caracteristice sursei seismice subcrustale, prin metode relative, folosind datele înregistrate de rețeaua seismică națională în ultimii ani
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 2f TERMEN: 30.05.2019

Obiectivul fazei:

Obiectivul fazei 2f (mai 2019) este acela de a realiza relațiile de scalare pentru parametrii de sursă ai tuturor cutremurelor subcrustale vrâncene analizate până în prezent, și de a actualiza baza de date cu paramerii sursei seismice (moment seismic, magnitudine din moment, raza sursei, frecvența de colt, căderea de tensiune, durata ruperii) pentru cutremurele subcrustale studiate.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • actualizarea bazei de date cu paramerii sursei seismice (moment seismic, magnitudine din moment, raza sursei, frecvența de colt, căderea de tensiune, durata ruperii) pentru cutremure subcrustale (Anexa 1);
  • sinteza relațiilor de scalare pentru parametrii de sursă ai tuturor cutremurelor subcrustale vrâncene analizate;
  • diseminarea rezultatelor prin participarea la conferințe naționale și internaționale.

Rezumatul fazei:

În această etapă, am adăugat datele obținute în faza anterioară, pentru cele 30 de cutremure subcrustale, unui set de parametri obtinuți anterior, tot prin metodele relative ale rapoartelor spectrale și deconvoluției cu funcții Green empirice. În total 216 de evenimente vrâncene de adâncime intermediară îndeplinesc condițiile cerute de metodele relative (Anexa 1). Datele pentru cele 230 de cutremure au fost completate cu parametrii estimați de către Oth et al. (2007), tot prin tehnica deconvoluției cu funcții Green empirice (9 evenimente) și de Oncescu et al. (1998) și Gusev et al. (2002), folosind tehnica spectrală absolută. Estimările parametrilor de sursă pentru ultimele cutremure majore (1940, 1977, 1986, 1990) au fost, de asemenea, incluse în studiu, cu scopul de a extinde intervalul de magnitudine folosit la relațiile de scalare.

Rezultate obținute:

Prametrizarea sursei seismice subcrustale vrâncene prin aplicarea metodelor relative ale rapoartelor spectrale și deconvoluției cu funcții Green empirice pe un set de 230 de evenimente de adâncime intermediară; Parametrii estimați au fost adăugați la rezultatele obținute de Oncescu et al. (1998) și Gusev et al. (2002), folosind tehnica spectrală absolută. Estimările parametrilor de sursă pentru ultimile cutremure majore (1940, 1977, 1986, 1990) au fost incluse în studiu cu scopul de a extinde intervalul de magnitudine folosit la relațiile de scalare. Un rezultat semnificativ al acestui studiu este faptul că relațiile de scalare moment seismic-magnitudine, moment seismic - raza sursei și moment seismic - cădere de tensiune sunt auto-similare pe întregul domeniu de magnitudine al setului de date analizate (2.8

Detalii