Caracterizarea zonelor seismic active și legăturile cu dinamica blocurilor crustale din partea de sud a României: Platforma Moesică, Dobrogea Centrală și sudică, Orogenul Nord Dobrogean. Determinarea axelor de stress prin inversie din mecanismele cutremurelor din fiecare zonă și actualizare hărții de stress a României la nivel crustal
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 4i TERMEN: 12.07.2019

Obiectivul fazei:

Unul dintre cele mai evidente efecte ale eliberării de stres în crustă sunt cutremurele tectonice. Datorită numărului mare de mecanisme focale existente în urma cutremurelor, din studiile regionale și a numărului crescând de soluții de mecanisme făcute public, de ex. Proiectul Global CMT (fostul grup de seismologie din Harvard) sau NEIC/USGS, mecanismele focale unice ale cutremurelor (FMS) formează majoritatea înregistrărilor de date din baza de date WSM. Datele privind mecanismele focale furnizează informații privind mărimile relative ale tensiunilor principale, astfel încât poate fi atribuit unui anumit regim tectonic.

Determinarea principalelor orientări de stres și a mărimilor relative din aceste mecanisme trebuie făcută cu precauție apreciabilă. Trei tipuri de înregistrări de date din mecanismele focale se disting în baza de date a World stress map (WSM): Single (FMS), inversiuni formale (FMF) și mecanisme focale medii / compuse (FMA). Principala diferență dintre acestea, în ceea ce privește indicarea stresului, este fiabilitatea acestora pentru a indica stresul tectonic regional. Mecanismele focale medii de pe o anumită arie tectonică ce se presupune a avea o comportare unitară sunt cele care stau la baza determinării axelor de stress.

Metodologia va urmări etapele:

 1. stabilirea și descrierea unităților tectonice principale, precum și a zonelor seismogene care au fost puse în evidență în partea de sud și est a României,
 2. stabilirea faliilor tectonice cunoscute din date geologice/geofizice, precum și liniile de sensibilitate la cutremure din date seismologice,
 3. alcatuirea unei baze de date cu mecanismele de cutremure care se au avut loc la nivel crustal în aceste zone tectonice,
 4. determinarea prin inversie a axelor de stress orizontal în fiecare zona seismică, precum și a raportului relativ dintre ele
 5. comparație între regimul seismic al axelor de stress din fiecrae zonă și modele tectonice din zonă.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • conturarea și descrierea principalelor unități tectonice din partea de sud a României, inclusiv zona seismic activă Vrancea, la nivelul crustei terestre. În aceasta zonă se vor stabili zonele seismic active împreună cu descrierea lor, așa cum apar în ultimele cercetari seismologice;
 • realizarea de baze de date cu cutremure la nivel crustal, până la 50 km adâncime care au mecanismul focal calculat pentru fiecare zonă seismică;
 • determinarea axelor de stress prin inversie din mecanismele cutremurelor din fiecare zonă și actualizarea hărții de stress a României la nivel crustal.

Rezultate obținute:

 1. Câmpul de stres la suprafața Pământului. Falii și generarea cutremurelor crustale
 2. Descrierea principalelor unități tectonice din partea de sud a României, inclusiv zona seismic activă Vrancea, la nivelul crustei terestre. Stabilirea zonelor seismic active împreună cu descrierea lor, din ultimele cercetări seismologice.
 3. Baze de date cu cutremure la nivel crustal, până la 50 km adâncime, care au mecanismul în focar calculat pentru fiecare zonă seismică în parte.

Detalii