Investigații neinvazive a structurii sedimentare la nivel regional
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 5 TERMEN: 11.10.2019

Obiectivul fazei:

Evaluarea hazardului seismic local reprezintă un pas important în cuantificarea variabilității mișcării seismice la un anumit amplasament și aduce un aport important la evaluarea riscului seismic pe teritoriul României. Investigații specifice mișcării seismice, în funcție de conținutul de frecvențe, au fost făcute utilizând înregistrările de zgomot ambiental la stațiile localizate pe teritoriul Platformei Moesice. Frecvența de rezonanță a undelor seismice S (f0), a fost identificată și interpretată luând în considerare informțtiile geologice disponibile până la momentul actual la acel amplasament sau la scară regională. Această frecvență - f0 este un parametru foarte important în analiza interacției dintre sol și structura construită, interacțiune care trebuie estimată în vederea determinării riscului seismic.

Metodologia va urmări etapele:

 1. selecția înregistrărilor la fiecare stație seismică utilizând metoda densității spectrale de putere (PSD),
 2. determinarea raportului spectral dintre comonentele orizonale și verticală la fiecare stație seismică localizată pe teritoriul extra-Carpatic al României,
 3. cartografierea frecvenței fundamentale de rezonanță a undelor S pentru teritoriul extra-Carpatic,
 4. interpretarea acesteia folosind informațiile geologice/geofizice existente.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • calculul raportului spectal dintre componentele orizontale și verticală la fiecare stație seismică,
 • evaluarea frecvenței de rezonanță la fiecare stație seismică
 • cartografierea frecvenței de rezonanță de-a lungul Platformei Moesice și interpretarea acesteia folosind informațiile geofizice/geologice existente.

Rezumatul fazei:

Investigatii neinvazive ale structurii sedimentare la nivel regional: cutremurele mari generate în regiunea seismică Vrancea, situată la colțul sud-estic al Arcului Carpaților, sunt devastatoare pentru zonele extinse din aria extracarpatică, în special în Platforma Moesica și Orogenul Nord-Dobrogean. Această sursă se caracterizează printr-o concentrație mare de evenimente într-un volum bine definit la adâncimea intermediară (60 până la 180 km adâncime), unde se produc 2 - 3 cutremure cu magnitudine Mw> 7.0 în fiecare secol (Radulian et al., 2000). Întrucât zona extracarpatică este una dintre cele mai populate zone din România și a suferit pagube semnificative în timpul cutremurelor trecute generate în zona Vrancea (Marmureanu et al., 2017; Constantin et al., 2011), este de mare interes explicarea și modelarea particularităților mișcării terenului din acest domeniu.

Rezultate obținute:

 1. Determinarea raportului spectral dintre componentele orizontale și verticale la fiecare stație seismică localizată pe teritoriul Platformei Moesice.
 2. Evaluarea frecvenței de rezonanță la fiecare stație seismică
 3. Maparea frecvenței de rezonanță de-a lungul Platformei Moesice și interpretarea acesteia folosind informațiile geofizice/geologice existente
 4. Completarea bazei de date existente în INCDFP privind caracteristicile amplasamentelor stațiilor RSN

Detalii