Caracteristici spectrale ale mişcării seismice a terenului, produse de cutremurele subcrustale vrâncene 2020
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 7i TERMEN: 09.12.2019

Obiectivul fazei:

Analiza caracteristicilor spectrale ale mişcării seismice a terenului, produse de cutremurele subcrustale vrâncene puternice şi moderate.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • spectre de acceleraţie pentru cutremurele subcrustale vrâncene cu magnitudine Mw ≥ 4.0,
  • dependenţa frecvenţelor dominante ale acceleraţiei terenului de magnitudinea cutremurelor,
  • variaţiile spaţiale ale frecvenţelor dominante ale acceleraţiei terenului, în relație cu condițiile locale din amplasamentele staţiilor seismice.

Rezumatul fazei:

În general, caracteristicile mişcării seismice a terenului într-un amplasament sunt determinate de: (i) particularităţile sursei seismice (magnitudine, mecanism focal, cădere de tensiune), (ii) propagarea undelor de la sursă la amplasament (distanţa focală, proprietăţile fizice ale mediului de-a lungul traiectoriei de propagare) şi (iii) efectele locale (geologia locală). Conţinutul de frecvenţe al mişcării seismice a terenului este un parametru important pentru aplicaţiile inginereşti. Conţinutul de frecvenţe afectează puternic caracteristicile răspunsului unei structuri, mişcarea terenului fiind cel mai puternic amplificată atunci când conţinutul său de frecvenţe şi frecvenţele naturale ale structurii sunt apropiate. Pentru cutremurele vrâncene subcrustale cu magnitudine Mw ≥ 4.0 s-au calculat spectrele Fourier ale înregistrărilor de acceleraţie, o atenţie specială fiind acordată evenimentelor cu magnitudine Mw ≥ 6.0, datorită potenţialului lor distructiv.

Rezultate obținute:

  1. Spectre de accelerație pentru cutremurele subcrustale vrâncene puternice și moderate (magnitudine 4.0
  2. O analiză a distribuției spațiale a frecvențelor dominante ale accelerației terenului, generate de cutremure vrâncene de adâncime intermediară, cu magnitudine Mw>4.0
  3. O analiză a variației frecvențelor dominante ale accelerației terenului cu mărimea cutremurelor.

Detalii