Parametrizarea stohastică a evenimentelor seismice generate de faliile active. Surse seismice individuale din zona de vest și nord-vest a României. Câmpuri de stress
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 8f TERMEN: 15.10.2020

Obiectivul fazei:

Descrierea faliilor active în maniera SHARE/DISS. Analiza secvențelor seismice prin intermediului analizei statistice a parametrilor principali ai relației Gutemberg-Richter prin determinări de tip MLE (Maximum likelihood estimation). Estimarea câmpurilor de stress. Realizarea hărților geotectonice și a hărților seismicității zonei precum și analiza cutremurelor cu mecanism focal.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • evaluarea faliilor active și descrierea lor în maniera Share/DISS,
 • evaluarea parametrilor modelului de sursă „areal”, tip zonă seismică, (area source model). Sursele de acest tip sunt poligoane care descriu o regiune, în care se asumă o activitate seismică omogenă pentru fiecare poligon constituent. Pentru fiecare zonă se va estima rata activității seismice (adică valoarea anuală a lui a s valoarea lui b din relația Guttenberg Richter), distribuția hipocentrală, magnitudinea maximă observată, distribuția stilului de faliere.

Rezumatul fazei:

Arealul studiat acoperă județele Crișana și Maramureș. Judetul Crișana se limitează la depresiunea panonică, fiind prezentă în România în vestul țării și, în general, este limitată la nord, est și sud-est de Carpați, la sud de Alpii dinarici și la vest de sud și est Alpi. Pentru studierea seismicității au fost selectate din catalogul ROMPLUS, 3986 de evenimente seimice. Activitatea seismică este doar de natură crustală, adâncimile focarelor nedepășind 50 de km. Din numărul total de cutremure selecționat, 94% au hipocentrul localizat în primii 15 km ai crustei. 5% din cutremurele selectionate au hipocentrele localizate la adâncimi cuprinse între 15 si 30 de km. Restul de 1% fiind localizate la adâncimi cuprinse între 30 de km și 50 de km. Pentru a investiga câmpul de stres actual, s-au calculat 117 mecanisme focale pentru cutremurele situate în regiunea de studiu și / sau aproape de granițele sale, în funcție de afinitățile structurale și de seismicitate.

Rezultate obținute:

 • Decontaminarea exploziilor de carieră prin intermediul algoritmului Reasenberg
 • Harta distribuției parametrului coeficientului b din relația Gutenberg-Richter
 • Calcularea și realizarea hărții distribuției magnitudinii de completitudine
 • Întocmirea hărții distribuției abaterii standard
 • Histograme privind orientarea și înclinarea planelor de faliere pentru fiecare zonă
 • Histograme privind azimutul și înclinarea axelor P și T pentru fiecare zonă
 • Histograme privind azimutul Shmax și Shmin pentru cele 6 surse seismice composite
 • Realizarea beach-ball-ului orientării câmpurilor de stres pentru fiecare zonă seismogenetică (6 zone)
 • Harta orientării câmpurilor de stres
 • Parametrizările fiecărei surse seismice compozisite

Detalii