Parametrizarea stohastică a evenimentelor sesimice generate de faliile active. Surse seismice individuale din zona de vest și nord-vest a României. Câmpuri de stress. Secvența seismică iulie 2015
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 8i TERMEN: 16.06.2020

Obiectivul fazei:

Această fază își propune analiza și sinteza datelor geologice, geofizice și seismologice din zona vestică, nordică și estică a Romaniei. Realizarea hărților geotectonice și a sesimicității zonei, precum și analiza cutremurelor cu mecanism focal.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • constituirea unei baze de date geologice si/sau geofizice
  • realizarea hărților tectonice și geologice din zonele cu seismicitate; analiza catalogului de cutremure și a celui de cutremure cu soluții de plan de falie.

Rezumatul fazei:

Zona de studiu este localizată în vestul și nord vestul României, fiind alcatuită din regiunile Crișanei, Maramureșului și munții Apuseni. Constituția geotectonică actuală a regiunii de vest și nord-vest a României este datorată proceselor tectonice de scindare și ulterior, de sutura unităților Tisza și Dacia (apariția zonei ofiolitice de subducție și/sau obducție) și de apariția unei zone de rift pre-Neojurasică (scindarea blocului transilvano-panonic) (Mutihac V. et al., 2007, Sandulescu M., 1984, Schmid S.M. et al., 2008). Principale sisteme de falii devin active în Neogen continuând să fie active până în Cuternar. Faliile influențate, în principal, de mișcările Neogen-Cuaternare, sunt falia Dragoș Vodă și falia Halmeu. Falia Dragoș Vodă este o falie crustală, de strike-slip, orientată est-vest. Falia Bogdan Vodă este o falie de strike-slip cu orientare E-V. Falia Halmeu se comportă ca șariaj, și este orientată NE-SV. Falia Benesat Ciucea este o falie orientată NE-SV. Pentru studierea seismicității au fost selectate din catalogul ROMPLUS, 3986 de evenimente seimice. Activitatea seismică este doar de natură crustală, adâncimile focarelor nedepășind 50 de km. Din numărul total de cutremure selecționat, 94% au hipocentrul localizat în primi 15 km ai crustei. 5% din cutremurele selecționate au hipocentrele localizate la adâncimi cuprinse între 15 si 30 de km. Restul de 1% fiind localizate la adâncimi cuprinse între 30 de km și 50 de km. Seismicitatea regiunii Crișanei și Maramureșului este moderată, magnitudinea maximă înregistrată, în zona Crișanei fiind de 5.6 pentru evenimentul seismic din 15 octombrie 1834 de la sud de Carei, iar, pentru zona Maramureșului, magnitudine maximă estimată este de aproximativ 6.2(Mw) pentru un eveniment seismic din anul 1829. 50% (1991 de cutremure) din numărul total de evenimente seismice au valori de magnitudine Mw mai mici de 2. 48% (1933 de cutremure) din totalul cutremurelor au valori de magnitudine Mw între 2 și 3.

Rezultate obținute:

  • Realizarea hărților geologice și tectonice și a descrierii geo-tectonice a zonei de studiu
  • Realizarea catalogului de cutremure și analizarea acestuia prin grafice specifice
  • Întocmirea catalogului de cutremure cu soluții de plan de falie și analizarea rezultatelor obținute

Detalii