Implementarea de instrumente pentru asigurarea interoperabilității și integrării datelor geofizice colectate la nivel instituțional în cadrul produselor și serviciilor de referință europene și globale
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 11 TERMEN: 11.09.2020

Obiectivul fazei:

Implementarea de instrumente pentru asigurarea interoperabilității și integrării datelor geofizice colectate la nivel instituțional în cadrul produselor și serviciilor de referința europene și globale.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • bază de date și catalog cu metadate associate;
  • instrumente de acces la date și categorii de produse derivate

Rezumatul fazei:

Pentru ca datele de monitorizare sau produsele de cercetare generate pe baza acestora să fie accesibile atât în interiorul comunității științifice cât și utilizatorilor comuni, este nevoie de definirea și implementarea unor standarde descriptive pentru aceste seturile de date, altfel spus de standardizare a metadatelor. Această standardizare a metadatelor permite utilizarea lor pentru a facilita accesul la date, produse și servicii (DPS) deținute de infrastructuri distribuite, fără a fi nevoie ca datele sa fie relocate sau formatul lor primar să fie modificat (uniformizat). De asemenea, este facilitată descoperirea și căutarea, implicit descărcarea, utilizarea și reutilizarea. Un rezultat propus al acestei faze este crearea arhitecturii unei baze de date cu metadate standardizate, precum și facilitarea accesului la aceste colecții de date și produse inventariate pentru activitățile planificate în celelalte faze.

Rezultate obținute:

Implementarea de instrumente pentru asigurarea interoperabilității și integrării datelor geofizice colectate la nivel instituțional în rețelele europene va permite realizarea de cercetări inter și multi-disciplinare prin punerea în comun a măsurătorilor seismologice, geofizice și geodezice laolaltă, cu date geologice sau satelitare, rezultând o amplă analiză a hazardelor naturale și estimări precise ale potențialului resurselor naturale precum și o înțelegere mai bună a dependințelor dintre diferitele componente ale mediului înconjurător. Avantajele unui astfel de demers integrator sunt:

  • inițiere de cercetări inovatoare pornind de la accesul prioritar la serviciile EPOS;
  • Participarea la proiecte internaționale în calitate de partener sau coordonator;
  • Dezvoltarea capacității de construcție și ofertare a noi produse și servicii de cercetare bazate pe date de observație prin schimbul de bune practici;
  • Creșterea gradului de utilizare și valorificare a datelor de observație înregistrate și stocate de către infrastructurile de cercetare naționale prin cercetări și colaborări naționale și internaționale;
  • Creșterea semnificativă a complexității și calității cercetărilor legate de structura Pământului având ca rezultate realizarea de soluții de alarmare și protecție seismică.

Detalii