Extinderea și optimizarea rețelei seismice educaționale și reintegrarea fluxului de date de observație în generarea de hărți ale intensităților macroseismice
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 12 TERMEN: 16.10.2020

Obiectivul fazei:

Creșterea vizibilității rezultatelor cercetărilor geofizice, sublinierea importanței și impactului asupra societății prin dezvoltarea unui program de educare, instruire și promovare în domeniul Științelor Pământului, bazat pe modele de bune practici, metode și instrumente inovative.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • extinderea Rețelei Seismice Educaționale din România prin creșterea numărului de seismometre instalate în școli, muzee și alte locații ce derulează activități educaționale.

Rezumatul fazei:

INCDFP are o largă experienţă în cercetările de bază şi aplicate în ştiinţele Pământului, cu accent pe sursa seismică şi seismotectonica, evaluarea hazardului şi riscului seismic, seismologie inginerească şi predicţie cutremur. Utilizarea seismologiei în şcoli ca instrument de educaţie cuplat totodată cu rolul de informare şi conştientizare asupra riscului seismic este utilizat de peste 20 de ani cu succes pe tot globul. Reţeaua Seismică Educațională din România a luat naştere în urma implementării primului primului proiect educaţional care a introdus ştiinţele Pământului şi seismologia în şcolile din România sub coordonarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (www.roeduseis.ro). Iniţial, reţeaua educațională a fost constituită dintr-un număr de 15 seismometre educaţionale instalate în şcoli din România. An de an Reţeaua Seismică Educațională a fost extinsă prin adăugarea de noi instrumente. În prezent reţeaua cuprinde 26 seismometre educaţionale şi 18 seismometre profesionale aparţinând Reţelei Seismice Naţionale operate de către INCDFP.

Rezultate obținute:

  • La nivelul specific al ştiinţelor Pământului programele care se axează pe educaţia în domeniul seismologiei şi al riscului seismic în şcolile din învăţământul preuniversitar s-au dovedit a fi un mecanism foarte eficient de conştientizare, care au facilitat transmiterea către elevi şi familiile acestora a măsurilor de reducere a riscurilor. Cele mai multe astfel de programe sunt propuse să echipeze şcolile cu seismometre, care servesc un scop educațional, furnizând totodată date pentru evaluarea siguranţei acestor clădiri publice de importanță critică. Reţeaua seismică educațională a fost completată cu un număr de 9 seismometre Raspberry Shake ajungând astfel la un număr total de 44 de seismometre (inclusiv 18 din RSN). 30 de școli din România sunt dotate cu instrumente de înregistrare a cutremurelor pe care le utilizează și în procesul didactic. Odată cu introducerea noilor seismometre Raspberry Shake au fost dezvoltate şi materiale necesare utilizării lor în şcoli de către profesori şi elevi.
  • Proiectul oferă oportunităţi de cooperare şi colaborare între şcolile implicate din diferite zone şi tari şi încurajează interacția dintre părţile interesate de educaţia nonformală și informală. Profesorii sunt actori cheie în educaţia ştiinţifică şi a face parte dintr-o reţea educaţionale le permite să îmbunătăţească calitatea informaţiei predate. Reţelele pot fi utilizate ca o componentă eficientă a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, sunt complementare unor forme mai tradiţionale de formare continuă a cadrelor didactice şi stimulează moralul şi motivaţia, care apoi sunt transmise cursanţilor şi au implicaţii pe termen lung pentru indivizi şi pentru societate .
  • Proiectul promovează educaţia deschisă şi inovarea în şcoli şi comunităţile lor, promovează dezvoltarea competențelor cheie pentru elevii care dezvoltă proiecte şi activităţii care deservesc comunităţile lor şi prezintă abordări inovatoare ale întregii şcoli care sprijină dezvoltarea profesională a profesorilor prin colaborare, rețea şi schimburi de bune practici.

Detalii