Dezvoltarea și implementarea în cadrul sistemului de achiziție și procesare a datelor în timp real a unor proceduri complexe de estimare a parametrilor sursei seismice prin inversia formelor de undă
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 14 TERMEN: 12.06.2021

Obiectivul fazei:

  • identificarea, dezvoltarea și descrierea metodologiei de estimare în timp real a momentului seismic scalar, a magnitudinii moment seismic și a frecventei de colt asociate evenimentelor seismice înregistrate de o rețea seismică echipată cu senzori de scurtă perioadă și bandă largă,
  • implementarea și testarea algoritmului de estimare a soluțiilor planelor de falie pentru un set de cutremure semnificative, produse la adâncimi intermediare și crustale produse pe teritoriul României, utilizand stațiile rețelei seismice naționale a INCDFP.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • testarea algoritmului de estimare a parametrilor sursei seismice împreună cu soluțiile planelor de falie pentru un set de cutremure semnificative, produse pe teritoriul României, utilizând Rețeaua Seismică Națională a INCDFP. În acest moment această metodologie este în totalitate implementată și funcțională în cadrul sistemului de achiziție și procesare a datelor în timp real, Antelope 5.7.

Rezumatul fazei:

Proiectul abordează o tematică de maximă actualitate pentru ţara noastră și va contribui la îmbunătățirea gestionării acțiunilor post seism menite să salveze vieți omenești și bunuri materiale. În acest studiu este descrisă o metodă stabilă de estimare în timp real a parametrilor sursei seimice și a mecanismelor focale asociate evenimentelor seismice produse pe teritoriul României înregistrate de o rețea seismică echipată cu senzori de viteză.

Rezultate obținute:

Metodologia studiată permite o estimare rapidă a magnitudinii moment a cutremurelor puternice înregistrate de Rețeaua Seismică Națională utilizând date înregistrate de senzorii de viteză din cadrul INCDFP. Rezultate obținute în urma simulărilor realizate vor fi integrate în cadrul sistemului de alarmare la cutremure, în timp real, în vederea creșterii performanțelor acestuia.

Detalii