Îmbunătățirea hărților de tip ShakeMap la nivelul orașului București
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 15 TERMEN: 20.08.2021

Obiectivul fazei:

Obiectivul principal al acestei teme îl reprezintă îmbunătățirea hărțile de tip ShakeMap generate în cazul cutremurelor din România prin optimizarea algoritmilor de estimare a parametrilor mișcării terenului și completarea informațiilor înregistrate la stațiile seismice cu informații macroseismice observate în teren.

Obiectivele specifice ale fazei sunt:

  • testarea diferitelor legi de predicție a parametrilor mișcării terenului (GMPE) și a relațiilor de conversie între accelerația de vârf a terenului și intensitate pentru zona municipiului București,
  • hărți de tip ShakeMap generate pentru cutremurele de adâncime intermediară la nivelul orașului București.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • hărți de tip ShakeMap îmbunătățite la nivelul orașului București pentru cutremure de adâncime intermediară.

Rezumatul fazei:

Deşi este situat la o distanţǎ epicentralǎ relativ mare (aproximativ 140 – 160 km) de zona Vrancea, Bucureştiul este printre cele mai vulnerabile capitale europene la cutremurele de pământ. Acesta suferit numeroase distrugeri şi pierderi de vieţi omeneşti în timpul cutremurelor vrâncene din 10 noiembrie 1940 și 4 martie 1977.

Din punct de vedere geologic, oraşul este situat în partea centralǎ a Platformei și este acoperit de o pǎtura sedimentarǎ groasă (aprox. 6 km), geologia de suprafaţǎ fiind reprezentatǎ de depozitele cuaternare alcǎtuite din argile, nisipuri şi pietrişuri slab consolidate precum şi depozite loessoide.

Rǎspunsul pachetului sedimentar de suprafaţǎ joacǎ un rol secundar în mişcarea terenului în zona oraşului Bucureşti. Acesta devine deosebit de important în momentul în care spectrul radiaţiei seismice emisǎ de sursǎ coincide cu cel al rǎspunsului local, caz în care efectele undelor seismice în Bucureşti devin dramatice (cazul cutremurului din 4 martie 1977) (Grecu, 2009).

Rezultate obținute:

  • Hărți de tip ShakeMap pentru cutremure de adâncime intermediară la nivelul orașului București.

Detalii