Implementarea și diseminarea produselor GNSS pe termen lung în vederea determinării comportării cinematice a blocurilor tectonice majore din zona Vrancea pe baza stațiilor GNSS la nivel național
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 17 TERMEN: 22.10.2021

Obiectivul fazei:

Obiectivul acestei faze constă în:

  • combinarea datelor aparținând rețelelor GNSS de pe teritoriul României pentru a obține o hartă detaliată a mișcărilor de suprafață;
  • monitorizarea deformărilor scoarței asociate cu orogenul carpatic și platformele învecinate din România, în corelație cu procesele tectonice din Europa de Sud-Est (interacțiunea dintre placa Euroasiatica și Africană);
  • observarea mișcărilor (verticale) ale scoarței pentru studierea expresiei suprafeței cutremurelor profunde din zona de curbură a Carpaților Orientali (regiunea Vrancea).

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Pentru atingerea obiectivului fazei avem în vedere obținerea următoarelor rezultate:

  • realizarea de produse de tip soluții zilnice PPP,
  • realizarea de produse de tip serii de timp,
  • realizarea de produse de tip hărţi ale deformărilor pe componenta orizontală și componentă vertical,
  • realizarea unui material ştiinţific elaborat şi diseminarea rezultatelor.

Rezumatul fazei:

Începând cu anul 1997, diverse proiecte de cercetare cu finanțare din România dar și din străinatate au avut ca obiectiv investigarea cinematicii zonei seismogene Vrancea. Sistemul Satelitar de Navigație Globală/Sistem Poziționare Globală (GNSS/GPS) oferă o nouă viziune importantă pentru a cuantifica deformarea continentală la o precizie şi la o scară fără precedent în ştiinţa Pământului. GPS-ul a apărut ca tehnică geodezică spațială de o mare acuratețe, devenind o metodă geodezică folosită în studierea unei game largi de fenomene geofizice cum ar fi: mişcarea plăcilor tectonice, studierea proceselor care apar la marginile plăcilor tetonice, mişcare asociată cutremurelor, monitorizarea vulcanilor, măsurători privind studiul ionosferei, monitorizarea schimbărilor climatice, monitorizarea exploatarilor miniere. In prezent, metoda GPS asigură poziționare relativă 3D cu o precizie de cațiva milimetrii pe linii de bază cuprinse ce se întind pe sute de kilometri. Pentru prezentul studiu se folosesc exclusiv datele ale Sistemului de Poziționare Globală (GPS), care este cel mai vechi și cel mai utilizat element al GNSS.

Rezultate obținute:

Detalii