Testarea performațelor sistemului de alertare pentru zona seismică Galați
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 18 TERMEN: 09.12.2021

Obiectivul fazei:

Îmbunătățirea performanțelor sistemului de alarmare la cutremure prin extinderea funcționalității sale pentru zona Galați.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • noi metodologii în timp real ce permit detecția și estimarea parametrilor cutremurelor în cadrul sistemului de alertare la cutremure,
  • creșterea performanțelor sistemului de alertare,
  • reducerea numărului de alerte false prin creșterea calității datelor în cadrul sistemului de alarmare.

Rezumatul fazei:

Una dintre cele mai eficiente metode de reducere a riscului seismic în timp real este reprezentată de implementarea în timp real a sistemelor de avertizare timpurie la cutremure (EEWS - Earthquake Early Warning Systems). În cadrul INCDFP, este operațional un sistem de alarmare la cutremure centrat pe zona seismică Vrancea (http://ews.infp.ro, ce a fost dezvoltat în anul 2002, și îmbunătățit începând cu anul 2006. Sistemul de alarmare la cutremure puternice din zona seismică Vrancea a detectat și cel mai puternic cutremur înregistrat la data de 28 Octombrie 2018, cutremur cu magnitudinea ML=5.8, trimițând notificări către centralele nucleare din România și Bulgaria, cât și către instituțiile guvernamentale implicate în intervenția rapidă în caz de cutremur din aceste două țări. Pentru a îmbunătățirii performantele sistemului de alarmare la cutremurele crustale, în cadrul acestui studiu s-a realizat testarea acestuia, utilizând cutremurele semnificative înregistrate în timpul roiului de cutremure din zona Izvoarele (județul Galați) din anul 2013.

Rezultate obținute:

Metodologia studiată permite o estimare rapidă a magnitudinii moment a cutremurelor puternice înregistrate de Rețeaua Seismică Națională, în zona seismică Galați, utilizând date înregistrate în timp real. Rezultate obținute în urma simulărilor realizate vor fi integrate în cadrul sistemului de alarmare la cutremure, în timp real, în vederea creșterii performanțelor acestuia. Valorificarea rezultatelor cercetării prin lucrări / prezentări la conferințe naționale și internaționale.

Detalii