Implementarea și testarea sistemului de detecție și localizare a surselor seismice pentru zona Vrancea
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 21i TERMEN: 30.08.2022

Obiectivul fazei:

 • adaptarea unor instrumente deja existente sau dezvoltate în fazele anterioare și elaborarea unor instrumente noi, necesare pentru punerea la punct a unui sistem automat de monitorizare a seismicității în zone active din România cu focus pe cutremure de adâncime intermediara generate de sursa seismică din zona Vrancea,
 • sistem autonom special setat pe zona de interes care ar avea un potențial de generare a unui catalog automat de evenimente și va permite o analiza rapidă și detaliată a caracteristicilor acestora în etapele următoare. Acesta va furniza informația care ar putea fi potențial utilizată la emiterea unei alerte de potențială activare seismică a zonei. Faza se focusează pe cutremure de adâncime intermediară (60 – 180 km) din zona seismică Vrancea.
 • Obiectivile specifice fazei sunt următoarele:

  • evaluarea capacităților de calcul din cadrul INCDFP în vederea optimizării algoritmilor și a extinderii sistemului de detecție și localizare pentru zona seismică Vrancea;
  • generarea unui catalog automat cu evenimente seismice din zona Vrancea;

  Metodologia va urmări etapele:

  1. particularizarea variantei off-line a sistemului de detectie și localizare a seismicității pentru zona Vrancea: evaluarea configurației optime de stații seismice, examinarea modelului de viteze;
  2. evaluarea eficienței sistemelor și modificărilor necesare atingerii unui produs generalizat aplicabil pentru zona Vrancea;
  3. testarea sistemului off-line automat de detecție și localizare a seismicității pe un caz particular de secvență seismică din zona Vrancea selectată;
  4. evaluarea rezultatelor și eficienței sistemului;
  5. evaluarea detaliată a catalogului automatic obținut;
  6. standardizarea catalogului de evenimente seismice pentru integrarea lui în baza de date și serviciile dezvoltate de către INCDFP.

  Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • evaluarea capacităților de calcul din cadrul INCDFP în vederea optimizării algoritmilor și a extinderii sistemului de detecție și localizare a surselor seismice, perticularizat pentru cutremure de adâncime intermediară din zona seismică Vrancea;
  • generarea unui catalog cu evenimente seismice din zona Vrancea, integrabil în baza de date INCDFP.

  Rezumatul fazei:

  Obiectivul principal al acestei faze este dezvoltarea unui sistem automat de detecție și localizare a surselor seismice focusat pe activitatea seismică de adâncime intermediară din zona Vrancea și bazat pe adaptarea unei metode automate de detecție și localizare BackTrackBB folosit pentru analiza evenimentelor seismice din zona Galați. Având în vedere acoperirea densă cu stațiile seismice a zonei Vrancea, în scopul monitorizării continue și alertării seismice, volumul de date seismologice disponibile pentru acestă zonă este ridicat. Astfel, în urma scanării unui volum mai mare de potențiale surse seismice active în cadrul fazei s-au desfășurat in următoarele etape:

  • setarea și testarea sistemului automat de detectare și localizare a evenimentelor seismice de adâncime intermediară din zona Vrancea, bazat pe sistemul automat folosind metoda BackTrackBB;
  • extinderea sistemului și conectarea la date continue de la centrul de date INCDFP și testare pe o perioadă pe un caz particularizat de activitate seismică din Vrancea;
  • dezvoltarea mecanismelor de estimare a magnitudinii evenimentelor detectate și analiză a catalogului.

  Rezultate obținute:

  • setarea și ajustarea pentru zona seismica Vrancea a sistemului de detectare și localizare bazat pe programul localizare BackTrackBB.
  • identificarea unei configurații și a unui set de parametri optimi pentru detecția și localizarea cutremurelor de adâncime intermediară din zona Vrancea.
  • Sistemul a fost aplicat unei perioade inițiale (2 luni) Decembrie 2016 – Ianuarie 2017 care cuprinde un eveniment moderat de magnitudine ML = 5.6 (pe 27 Decembrie 2016).
  • Sistemul a fost extins cu module pentru calculul magnitudinilor pentru cutremure intermediare.
  • Catalogul cutremurelor furnizat la finalul fazei cuprinde perioada Septembrie 2016 – Ianuarie 2017.

  Detalii